სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
 • 2 1537
 • 3 1420
 • 5 1428
 • 6 1527
 • 7 1526
 • 8 1516
 • 9 1575 - ალექსანდრე კახბატონი სწირავს სვეტიცხოველს 20 კომლს სოფ. ბარვუნთაში
 • 10 1498
 • 11 1670
 • 12 1448
 • 14 1441
 • 15 1631 - თეიმურაზ-ხორაშანის მცხეთის გუჯარი
 • 18 1601 - ალექსანდრე კახბატონი სწირავს ჯიმითსა და ღანუხში 8 კომლს
 • 20 1425
 • 22 1645
 • 23 1431
 • 25 1609
 • 26 1560
 • 27 1585
 • 28 1441
 • 29 1656
 • 31 1656
 • 33 1464
 • 34 1435
 • 35 1466
 • 36 1439
 • 36 1569
 • 37 1449
 • 38 1393
 • 39 1695
 • 41 1677
 • 44 1414
 • 47 1503
 • 48 1453
 • 52 1540
 • 53 1580
 • 54 1451
 • 56 1399
 • 57 1424
 • 64 1438
 • 66 1629
 • 75 1465
 • 89 1527
 • 90 1549
 • 91 1419
 • 93 1559
 • 94 1628
 • 101 1401
 • 103 1433
 • 103 1459 - 1435-1439 წწ. - შეწირულების წიგნი თაყა ზევდგინიძისა სვეტიცხოვლისადმი
 • 104 1552
 • 104 1617
 • 105 1413
 • 106 1405
 • 107 1441
 • 121 1401
 • 122 1504
 • 123 1504
 • 124 1460
 • 126 1505
 • 127 1428
 • 128 1504
 • 129 1595
 • 130 1488
 • 140 1669
 • 144 1443
 • 148 1595
 • 152 1697
 • 160 1411
 • 163 1613
 • 167 1457
 • 168 1683
 • 169 1398
 • 185 1624
 • 189 1441
 • 191 1569
 • 197 1531
 • 200 1682
 • 210 1678
 • 210 1688
 • 216 1678
 • 216 1687
 • 219 1546
 • 223 1651
 • 226 1552
 • 236 1464
 • 238 1519
 • 240 1693
 • 243 1519
 • 246 1552
 • 249 1431
 • 250 1420
 • 252 1429
 • 258 1654
 • 259 1654
 • 260 1505
 • 262 1529
 • 272 1527
 • 276 1546
 • 292 1445
 • 296 1453
 • 311 1453
 • 315 1532
 • 327 1595
 • 328 1498
 • 330 1638
 • 331 1547
 • 332 1433
 • 332 1434
 • 333 1435
 • 336 1433
 • 337 1413
 • 338 1442
 • 339 1408
 • 340 1560
 • 341 1434
 • 342 1532
 • 344 1453
 • 351 1514
 • 354 1552
 • 356 1429
 • 365 1431
 • 369 1569
 • 401 1453
 • 407 1502
 • 411 1676
 • 415 1500
 • 438 1438
 • 464 1500
 • 472 1511
 • 473 1537
 • 475 1453
 • 476 1401
 • 477 1675
 • 479 1497
 • 480 1492
 • 482 1504
 • 483 1541
 • 484 1459
 • 492 1693
 • 501 1595
 • 503 1558
 • 505 1546
 • 582 1517
 • 612 1408
საბუთი სიგელი მცხეთის საბუთების ნუსხა გამოცემა "ქრონიკები" H-06 H-13
001 მცხეთის საბუთები № 001 1446 წ. III.7. - შეწირულების სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი № 269 :სჲთ: კორპუსი-III-№ 10 - H-06/01 H-13/01
002 მცხეთის საბუთები № 002 1537 წ. - შეწირულების სიგელი ლევან მეფისა სვეტიცხოვლისადმი № 270 :სო: პალ-I - გვ.321 გვ.382-383 - H-13/02
003 მცხეთის საბუთები № 003 1420 წ. IX.10. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი № 291 :სჟა: კორპუსი-III-№55 გვ.225 H-06/02 H-13/03
005 მცხეთის საბუთები № 005 1428 წ. I.21. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი № 224 :სკდ: კორპუსი-III-№55 გვ.
006 მცხეთის საბუთები № 006 1529 წ. - შეწირულების წიგნი აბაშ ბარათაშვილისა სვეტიცხოველისადმი № 189 :რპთ: კორპუსი-IV-№49 გვ.373
007 მცხეთის საბუთები № 007 1525-1526 წწ. - დავით-დამიანეს სააღაპე შეწირულების წიგნი სვეტიცხოვლისადმი № 201 :სა: კორპუსი-III-№41 გვ.368
008 მცხეთის საბუთები № 008 1516 წ. 04.13. - შეწირულების წიგნი დავით მეფისა სვეტიცხოვლისადმი № 451 :უნა: კორპუსი-IV-№23 გვ.334
010 მცხეთის საბუთები № 010 1552 წ. 05.06. - შეწირულების წიგნი ლუარსაბ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - კორპუსი-IV-№ 87 გვ.393
011 სიონის საბუთები № 011 1551 წ. 06.09. - შეწირულების წიგნი პატრონ რამაზისა თბილისის სიონისადმი № 42 კორპუსი-IV-№ 86 გვ.391
012 მცხეთის საბუთები № 012 1448 წ. - შეწირულების სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი № 20 :კ: კორპუსი-III-№ 15 გვ.260 H-06/03
014 მცხეთის საბუთები № 014 1441 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი № 20 :კ: კორპუსი-III-№55 გვ.248
020 მცხეთის საბუთები № 020 1525 წ. - სიგელი დავით მეფისა სვეტიცხოვლისადმი ლორეს სოფელ ამუჭის შეწირვის თაობაზე № 204 :სდ: - გვ.228 H-06/04 -
021 მცხეთის საბუთები № 021 1393 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი მისი მამულების სითარხნის თაობაზე № 214 :სიდ: - გვ.202 H-06/05 -
023 მცხეთის საბუთები № 023 1431 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი ვირშის შეწირვის თაობაზე № 20 :კ: კორპუსი-III-№55 გვ.236 H-06/06
026 მცხეთის საბუთები № 026 1560 წ. - საკანონო შეწირულების წიგნი პატრონ კოსტანტინესი მცხეთისადმი № 36 :ლვ: კორპუსი-IV-№160 გვ.401-402
028 მცხეთის საბუთები № 028 1441 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი კუნელის შეწირვის თაობაზე № 028: კორპუსი-III-№55 გვ.249 H-06/07
033 მცხეთის საბუთები № 033 1464-1476 წწ. - შეწირულების სიგელი გიორგი და ალექსანდრე მეფეებისა სვეტიცხოვლისადმი № 307 :ტზ: კორპუსი-III-№ 55 გვ.283-284
034 მცხეთის საბუთები № 034 1435 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი № 153 :რნგ: კორპუსი-III-№55 გვ.243 H-06/08
035 მცხეთის საბუთები № 035 1466 წ. - სიგელი ბაგრატ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი № 126 :რკვ: კორპუსი-III-№ 60 გვ.287 -
036 მცხეთის საბუთები № 036 1439 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი ლომაშვილების შეწირვის თაობაზე № 101 :რა: კორპუსი-II-№ 71 გვ.245 H-06/09
037 მცხეთის საბუთები № 037 1449 წ. XII.25. - შეწირულობის სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი კორპუსი-III-№ 17 გვ.260-261 H-06/10
038 მცხეთის საბუთები № 038 1393 წ. VII.5. - სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი № 105 :რე: კორპუსი-III-№55 გვ. H-06/11
039 სიონის საბუთები № 039 1523 წ. - შეწირულების წიგნი ელენე-ყოფილ ელისაბედისა თბილისის სიონის ღმრთისმშობლისადმი - კორპუსი-IV-№538 გვ.352 -
040 მცხეთის საბუთები № 040 1368 წ. III.9. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი გუდალეთში მონასტრის შეწირვაზე № 118 : კორპუსი-III-№55 გვ.410 H-06/12
044 მცხეთის საბუთები № 044 1414 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი № 20 :კ: კორპუსი-III-№55 გვ.221
045 მცხეთის საბუთები № 045 1556-1668, 1578-1600 წწ. - შეწირულების წიგნი სვიმონ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი № 193 :რჟგ: კორპუსი-IV-№ 98 - - H-13/22
046 მცხეთის საბუთები № 046 1260 წ. - დაწერილი კახა თორელისა რკონის ღმრთისმშობლისადმი № 485 : კორპუსი-I-№ 33 გვ.133-145 H-06/59
051 მცხეთის საბუთები № 051 1556-1560 წწ. - შეწირულების წიგნი მამისა ამილახორისშვილისა სვეტიცხოვლისადმი - კორპუსი-IV-№ 96 -
052 მცხეთის საბუთები № 052 1540 წ. - სააღაპე შეწირულების სიგელი გიორგი-ყოფილ გერასიმესი სვეტიცხოვლისადმი № 30 :ლ: კორპუსი-IV-№ 63 გვ.383-384
054 მცხეთის საბუთები № 054 1451 წ. III.8. - შეწირულების წიგნი ამირეჯიბ რამინ გაბელისძისა სვეტიცხოვლისადმი № 49 :მთ: კორპუსი-III-№ 18 გვ.261 H-06/13
056 მცხეთის საბუთები № 056 1399 წ. VII.9. - სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი № 20 :კ: კორპუსი-III-№55 გვ.204 H-06/14
057 მცხეთის საბუთები № 057 1424 წ. I.6. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი № 20 :კ: კორპუსი-III-№55 გვ.228 H-06/16
058 მცხეთის საბუთები № 058 1557 წ. - შეწირულების წიგნი შიოშ ქვენიფნეველ-რატისშვილისა სვეტიცხოვლისადმი № 152 :რმბ: კორპუსი-IV-№ 99 გვ.399
060 მცხეთის საბუთები № 060 1447 წ. XII.25. - შეუვალობის სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი № 213 :სიგ: კორპუსი-III-№ 14 გვ.259-260
064 მცხეთის საბუთები № 064 1438-1445 წწ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი № 226 :სკვ: კორპუსი-III-№ 70 გვ.244
066 მცხეთის საბუთები № 064 1629 წ. 10.13. - შეწირულების სიგელი ხვარაშან დედოფლისა სვეტიცხოველისადმი № 73 :ოგ: ქრონიკები-II-გვ.448-449 გვ.448-449
075 მცხეთის საბუთები № 075 1465 წ. IV.23. - შეწირულების სიგელი ვამიყ შაბურისძისა სვეტიცხოვლისადმი № 293 :სჟგ: კორპუსი-III-№ 56 გვ.285 H-06/15
091 მცხეთის საბუთები № 091 1399-1419 წწ. - დაწერილი ნუგზარ ერისთავისა კათალიკოს ელიოზისადმი № 20 :კ: კორპუსი-III-№55 გვ.225
093 მცხეთის საბუთები № 093 1559 წ. - შეწირულების წიგნი იოსაფათ გოგიბაშვილისა სვეტიცხოვლისადმი № 366 :ტჲვ: კორპუსი-IV-№104 გვ.400
100 მცხეთის საბუთები № 100 1443 წ. XI.30. - შეწირულების წიგნი ვარამ დიასამიძისა სვეტიცხოვლისადმი № 75 :ოე: კორპუსი-III-№ 5 გვ.254-255
101 მცხეთის საბუთები № 101 1399-1407 წწ. - დაწერილი ულუმპიასი სვეტიცხოვლისადმი № 20 :კ: კორპუსი-III-№55 გვ.213
102 მცხეთის საბუთები № 102 1518 წ. - პირობის წიგნი ყვარყვარე ათაბაგისა კათალიკოს ბასილისადმი № 362 :ტჲბ: კორპუსი-IV-№ 31 გვ.325
103 მცხეთის საბუთები № 103 1435-1439 წწ. - შეწირულების წიგნი თაყა ზევდგინიძისა სვეტიცხოვლისადმი №35 :ლე: კორპუსი-III-№ 1 გვ.272
104 მცხეთის საბუთები № 104 1442 წ. II.3. - წყალობის წიგნი გრიგოლ მანგლელ-თბილელისა დანიელ ნექისძისადმი - კორპუსი-III-№ 2 -
105 მცხეთის საბუთები № 105 1413 წ. IX.20. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი № 20 :კ: კორპუსი-III-№55 გვ.219
106 მცხეთის საბუთები № 106 1405 წ. IV.13. - დაწერილი ხიმშია ამილახორისა სვეტიცხოვლისადმი № 20 :კ: კორპუსი-III-№55 გვ.213
121 მცხეთის საბუთები № 121 1399-1419 წწ. - დაწერილი თავხელისძეთა კათალიკოს ელიოზისადმი № 20 :კ: კორპუსი-III-№55 გვ.207
122 მცხეთის საბუთები № 122 1503 წ. - აღთქმის წიგნი კოსტანტინე მეფისა კათალიკოს დოროთეოსისადმი № 216 :სივ: კორპუსი-IV-№3 გვ.320
123 მცხეთის საბუთები № 123 1504 წ. - შეწირულების წიგნი სულმამა ამილახორისა სვეტიცხოველისადმი № 110 :რი: კორპუსი-IV-№5 გვ.320, 324
127 მცხეთის საბუთები № 127 1425-1428 წწ. - დაწერილი ბარათა ქაჩიბასძისა სვეტიცხოვლისადმი № 20 :კ: კორპუსი-III-№55 გვ.232
128 მცხეთის საბუთები № 128 1503-1516 წწ. - შეწირულების წიგნი ჯავახ ჯავახიშვილისა სვეტიცხოველისადმი № 357 :ტნზ: კორპუსი-IV-№4 გვ.324
129 მცხეთის საბუთები № 129 1595 წ. 04.30. - წიგნი დომენტი კათოლიკოზისა ვახტანგ ბატონიშვილისადმი სოფელ ქორდის შესახებ - I № 82 :პბ: ქრონიკები-II-№ 428 გვ.428
130 მცხეთის საბუთები № 130 1488 წ. - შეუვალობის განახლების სიგელი კონსტანტინე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი № 243 :სმგ: კორპუსი-III-№ 109 გვ.306 H-06/21 -
133 მცხეთის საბუთები № 133 1468 წ. III.22. - სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი № 210 :სი: კორპუსი-III-№ 67 გვ.289 H-06/17
144 მცხეთის საბუთები № 144 1443 წ. - შეწირულების წიგნი ყუარყუარესი სვეტიცხოვლისადმი № 365 :ტჲე:

№ 85 :პე:

კორპუსი-III-№ 6 გვ.254
148 მცხეთის საბუთები № 148 1595 წ. 04.30. - წიგნი დომენტი კათოლიკოზისა ვახტანგ ბატონიშვილისადმი სოფელ ქორდის შესახებ - II № 125 :რკე: ქრონიკები-II-№ 428 გვ.428
150 მცხეთის საბუთები № 150 1399-1419 წწ. - დაწერილი ქავთარ ლაკუზასძისა სვეტიცხოვლისადმი № 365 :ტკ: კორპუსი-III-№55 გვ.
160 მცხეთის საბუთები № 160 1411 წ. XI.25. - წიგნი დავით ბერისძისა კათალიკოს ელიოზისადმი № 20 :კ: კორპუსი-III-№55 გვ.219
163 სიონის საბუთები № 163 1536 წ. - შეწირულების წიგნი იანქო საგინაშვილისა თბილისის სიონისადმი - კორპუსი-IV-№58 -
164 მცხეთის საბუთები № 164 1492-1497 წწ. - კათალიკოს აბრამ აბალაკის სვეტიცხოვლის მამულების წიგნი № 326 :ტკვ: კორპუსი-III-№ 117 გვ.310
167 მცხეთის საბუთები № 167 1466-1479 წწ. - შეწირულების წიგნი დავით ქაჩიბასძისა სვეტიცხოვლისადმი № 188 :რპჱ: კორპუსი-III-№63 გვ.271
169 მცხეთის საბუთები № 169 1398 წ. VII.6. - დაწერილი (თბილისის) ამირათ ამირა ლომი სუნღულისძისა სვეტიცხოვლისადმი № 208 :კ: კორპუსი-III-№55 გვ.202
185 მცხეთის საბუთები № 185 1624 წ. 02.02. - სიგელი ზაქარია კათალიკოსისა სვეტიცხოვლისადმი № 6 :ვ: საურმაგ კაკაბაძე-№507 გვ.446
189 მცხეთის საბუთები № 189 1441 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა მაკუჭასძეებისადმი № 20 :კ: კორპუსი-III-№55 გვ.249
196 მცხეთის საბუთები № 196 1517-1525 წწ. - შეუვალობის წიგნი დავით მეფისა სვეტიცხოველისადმი № 119 :რით: კორპუსი-IV-№26 გვ.369
215 მცხეთის საბუთები № 215 1532 წ. - მალაქია კათალიკოსის მიერ სვეტიცხოველისათვის შეწირული ქონების ნუსხა - კორპუსი-IV-№ 52 გვ.377
219 მცხეთის საბუთები № 219 1546 წ. 02.04. - სვეტიცხოვლის განძეულის ნუსხა - კორპუსი-IV-№ 71 გვ.387
221 მცხეთის საბუთები № 221 1516 წ. ახლო - ქართლის საპატრიარქოს სამცხის სამწყსო - თავადური სახლები და სამფლობელოები № 361 :ტჲა: კორპუსი-IV-№23 -
224 მცხეთის საბუთები № 224 1561-1584 წწ. - სააღაპე წიგნი ნიკოლაოზ კათალიკოსისა პატრონ ომანისადმი - კორპუსი-IV-№ 108 -
238 მცხეთის საბუთები № 238 1517-1531 წწ. - ერთგულების წიგნი ზოსიმე კუმურდოელისა ბასილი კათალიკოსისადმი - კორპუსი-IV-№29 გვ.345-346
243 მცხეთის საბუთები № 243 1517-1520 წწ. - პირობის წიგნი მანუჩარისა ბასილი კათალიკოსისადმი - კორპუსი-IV-№25 გვ.346
249 მცხეთის საბუთები № 249 1427-1438 წწ. - წიგნი სერაპიონ მაწყვერელისა კათოლიკოს თეოდორესადმი № 20 :კ: კორპუსი-III-№55 გვ.238
250 მცხეთის საბუთები № 250 1420-1425 წწ. - დაწერილი გერასიმე მაწყვერლისა კათალიკოს მიქაელისადმი № 20 :კ: კორპუსი-III-№55 გვ.
262 მცხეთის საბუთები № 262 1532-1534 წწ. - განჩინება ბასილი კათალიკოსის დროს მცხეთისათვის მიყენებული ზარალის შესახებ - კორპუსი-IV-№ 56 -
276 მცხეთის საბუთები № 276 1546 წ. - ნიკოლოზ კათალიკოსის დადგენილება ახალქალაქელი მოყალნეების გამოსაღების შესახებ N 163 :რჲგ; N 208 :სჱ კორპუსი-IV-№ 73 გვ. 387
280 მცხეთის საბუთები № 280 1517-1531 წწ. - სათავდებო წიგნი ბეგასი კათალიკოს ბასილისადმი № 370 :ტო კორპუსი-IV-№28 გვ.371
292 მცხეთის საბუთები № 292 1445 წ. 26.VIII. - სიგელი დიმიტრი მეფისა ზაქარია დარიგებაშვილისადმი - კორპუსი-III-№ 7 გვ.257
293 მცხეთის საბუთები № 293 1445-1452 წწ. - ნასყიდობის წიგნი დიმიტრი მეფისა მიტროპოლიტ ხრისანთესადმი - კორპუსი-III-№ 9 -
294 მცხეთის საბუთები № 294 1532-1534 წწ. - მცხეთის დაკარგული მამულების ნუსხა № 138 :რლჱ: კორპუსი-IV-№ 57 -
296 მცხეთის საბუთები № 296 1453-1459 წწ. - ფიცის წიგნი ანჩელ ქერობინ აბელისძისა დავით კათალიკოსისადმი № 20 :კ: კორპუსი-III-№55 გვ.267
302 მცხეთის საბუთები № 302 1556 წ. - ერთგულების წიგნი საბა მტბევარისა კათალიკოს დომენტისადმი - კორპუსი-IV-№ 94 - H-06/32
311 მცხეთის საბუთები № 311 1453-1459 წწ. - ერთგულების წიგნი კუმურდოელ იოვანე ლასურისძისა დავით კათალიკოსისადმი № 20 :კ: კორპუსი-III-№55 გვ.268
327 მცხეთის საბუთები № 327 1595 წ. 05. - 1595 წ. 12. - სააღაპე წიგნი დომენტი კათოლიკოზისა ვახტანგ ბატონიშვილისადმი № 26 :კვ: ძედლები-III-№ 71 გვ.428
328 მცხეთის საბუთები № 328 1440 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა მალის ამოკვეთის შესახებ № 137 :რლზ: კორპუსი-II-№ 75 გვ.247-249
331 მცხეთის საბუთები № 331 1547 წ. 10.20. - შეწირულების წიგნი ლუარსაბ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი № 245 :სმე: კორპუსი-IV-№ 75 გვ.388
332 მცხეთის საბუთები № 332 1434 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი არმაზის ციხის ბოძების თაობაზე № 20 :კ: კორპუსი-III-№55 გვ.239
333 მცხეთის საბუთები № 333 1434 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა კათალიკოს თეოდორესადმი № 20 :კ: კორპუსი-III-№55 გვ.242
334 მცხეთის საბუთები № 334 1355 წ. - სიგელი დავით მეფისა სვეტიცხოვლისადმი № 85 :პე: კორპუსი-II-№ 6 გვ.225
336 მცხეთის საბუთები № 336 1433 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა კათალიკოს თეოდორესადმი № 20 :კ: კორპუსი-III-№55 გვ.239
337 მცხეთის საბუთები № 337 1413 წ. III.11. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი № 20 :კ: კორპუსი-III-№55 გვ.220
338 მცხეთის საბუთები № 338 1442 წ. - სიგელი ვახტანგ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი № 3 :გ: კორპუსი-III-№ 3 გვ.253
339 მცხეთის საბუთები № 339 1408 წ. V.26. - დაწერილი დავით ცნოდისძისა სვეტიცხოველისადმი № 20 :კ: კორპუსი-III-№55 გვ.217
341 მცხეთის საბუთები № 341 1434 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი ზედაძნელაშვილის შეწირვის თაობაზე № 20 :კ: კორპუსი-III-№55 გვ.242
342 მცხეთის საბუთები № 342 1532 წ. - მალაქია კათალიკოსის მიერ სვეტიცხოველისათვის შეწირული ქონების ნუსხა - კორპუსი-IV-№ 52 გვ.377
343 მცხეთის საბუთები № 343 1505-1540 წწ. - შეწირულების წიგნი ბაგრატ მუხრანბატონისა სვეტიცხოვლისადმი - კორპუსი-IV-№ 64 -
344 მცხეთის საბუთები № 344 1472 წ. - პირობის წიგნი კალაურელებისა დავით კათალიკოსისადმი № 341 :ტმა: კორპუსი-III-№ 77 გვ.270
351 მცხეთის საბუთები № 351 1514 წ. - შეწირულების წიგნი უცნობი პირისა წილკნის ეკლესიისადმი № 16 :ივ: კორპუსი- IV-№21 გვ.333-334
352 მცხეთის საბუთები № 352 1429 წ. - სიგელი ვახტანგ ალექსანდრე მეფის ძისა ურდოელისადმი № 20 :კ: კორპუსი-III-№55 გვ.235
354 მცხეთის საბუთები № 354 1536-1540 წწ. - განჩინება ლუარსაბ მეფისა კათალიკოსისა და წილკნელის სასაზღვრო დავის შესახებ № 14 :იდ:
№ 15 :იე:
ქრონიკები-II-№395 გვ.395
355 მცხეთის საბუთები № 355 1446-1466 წწ. - სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - კორპუსი-III-№ 12 -
356 მცხეთის საბუთები № 356 1429 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი № 20 :კ: კორპუსი-III-№55 გვ.235
363 მცხეთის საბუთები № 363 1401 წ. XI.28. - სიგელი გიორგი მეფისა მცხეთის სახლისადმი № 20 :კ: კორპუსი-III-№55 გვ.
365 მცხეთის საბუთები № 365 1427-1438 წწ. - წიგნი ივანე მანგლელ-თბილელისა კათოლიკოს თეოდორესადმი - კორპუსი-II-№50 გვ.
378 მცხეთის საბუთები № 378 1031-1033 წწ. - დაწერილი მელქისედეკ კათალიკოსისა მოხსენებული მცხეთის საყდრისადმი - კორპუსი-I-№2 გვ.
401 მცხეთის საბუთები № 401 1466-1479 წწ. - წიგნი გაბრიელ ალავერდელისა დავით კათალიკოსისადმი - კორპუსი-III-№64 გვ.
407 მცხეთის საბუთები № 407 1501 წ. - წყალობის განახლების წიგნი კათალიკოსისა მახარებელ მაღალაძისადმი № 138 :რლჱ: კორპუსი-IV-№2 გვ.318
415 მცხეთის საბუთები № 415 1510-1515 წწ. - წიგნი ანტიოქიის პატრიარქ დოროთეოსისა მაწყვერლისადმი - კორპუსი-IV-№16 გვ.317-318 H-06/49
424 მცხეთის საბუთები № 424 1399-1419 წწ. - დაწერილი იოანე ათაბაგისა კათალიკის ელიოზისადმი № 20 :კ: კორპუსი-III-№55 გვ.
438 მცხეთის საბუთები № 438 1438 წ. - წყალობის სიგელი ალექსანდრე მეფისა ურდოელისადმი № 20 :კ: კორპუსი-III-№55 გვ.244
464 მცხეთის საბუთები № 464 1488-1492 წწ. - ერთგულების წიგნი გერასიმე კუმურდოელისა ევაგრე კათალიკოსისადმი - კორპუსი-IV-№ 1 გვ.315
473 მცხეთის საბუთები № 473 1532-1534 წწ. - შეწირულების წიგნი ლუარსაბ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი № 253 :სნგ: კორპუსი-IV-№ 55 გვ.376,383
476 მცხეთის საბუთები № 476 1478-1479 წწ. - სასამართლო განჩინება ამილახუარისა და კათალიკოსის სამამულო დავაზე № 251 :სნა: კორპუსი-IV-№ 85 გვ.205
479 მცხეთის საბუთები № 479 1497 წ. - შეწირულების წიგნი კათალიკოს აბრამ აბალაკისა მეტეხთა ღმრთისმშობლისადმი № 116 :რივ: კორპუსი-III-№ 123 გვ.311
480 მცხეთის საბუთები № 480 1492 წ. - შეწირულების დამტიცების სიგელი კონსტანტინე მეფისა აბრაჰამ კათალიკოსისადმი № 104 :რდ:
№ 220 :სკ:
კორპუსი-III-№ 115 გვ.309
482 მცხეთის საბუთები № 482 1508-1509 წწ. - შეწირულების სიგელი მზეჭაბუკ ათაბაგისა აწყურის ღმრთისმშობლისადმი - კორპუსი-IV-№ 14 გვ.321 H-06/56
483 მცხეთის საბუთები № 483 1575 წ. ახლო - შეწირულების წიგნი ამილახორის ცოლ-ყოფილ თამარისა აწყურის საყდრისადმი № 364 :ტჲდ: კორპუსი-IV-№ 130 გვ.385-386 H-06/57
484 მცხეთის საბუთები № 484 1459 წ. XI.28. - შეწირულობის წიგნი ფავნელ უჯარმელისა სვეტიცხოვლისადმი № ლდ: (34) კორპუსი-III-№ 38 გვ.272
488 მცხეთის საბუთები № 488 1476-1511 წწ. - შეწირულების განახლების სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - კორპუსი-III-№ 81 -
501 მცხეთის საბუთები № 501 1595 წ. - შეწირულების წიგნი სვიმონ მეფისა თბილისის მეტეხთა ღმრთისმშობლის ეკლესიისადმი № 179 :როთ: კორპუსი-IV-№ 196 გვ.428
503 მცხეთის საბუთები № 503 1558 წ. - შეწირულების წიგნი სვიმონ მეფისა თბილისის მეტეხთა ღმრთისმშობლისადმი № 180 :რპ: კორპუსი-IV-№ 102 გვ.399 - H-13/04
505 მცხეთის საბუთები № 505 1546 წ. - თარხნობის წიგნი ლუარსაბ მეფისა ასვატურა ავანაშვილისადმი № 174 :როდ: კორპუსი-IV-№ 74 გვ.387