მცხეთის საბუთები № 035

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search