1897 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. II

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
1897 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. 2.pdfსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. II

სრული სათაური:

ქრონიკები და სხვა მასალა საქართველოს ისტორიისა და მწერლობისა, - შეკრებილი, ქრონოლოგიურად დაწყობილი და ახსნილი თ. ჟორდანიას მიერ - წიგნი მეორე - 1213 წლიდამ 1700 წლამდე - ტფილისი - 1897

ავტორი:თ. ჟორდანია
რესურსები ინტერნეტში:

სიგელ-გუჯრები[edit]

 1. PDF ნიკორწმიდის სიგელი XI საუკუნისა - გვ.43-49
 2. 1344 წ. - შიომღვიმის გუჯარი № 63 - გვ.180-181
 3. 1355 წ. - მცხეთის სიგელი № 344, ნუსხა პე:(85) - გვ.184-185
 4. 1376 წ. - შიომღვიმის გუჯარი № - გვ.189
 5. 1377 წ. - გუჯარი მაყაშვილთა - გვ.190-191
 6. 1392 წ. - მცხეთის სიგელი ნუსხა ჲ:(60) - გვ.198
 7. 1393 წ. - მცხეთის სიგელი № 38, ნუსხა რე:(105) - გვ.200-201
 8. 1355 წ. - მცხეთის სიგელი № 169 - გვ.202-203
 9. 1399 წ. - მცხეთის სიგელი № 56, ნუსხა იგ:(13) - გვ.204
 10. 1401 წ. - მცხეთის სიგელი ნუსხა სპზ:(287) - გვ.205
 11. 1401-1404 წ. - მცხეთის სიგელი ნუსხა ტბ:(302) - გვ.206
 12. 1401-1407 წ. - მცხეთის სიგელი № 121, ნუსხა სმ:(240) - გვ.207
 13. 1401-1415 წ. - მცხეთის სიგელი ნუსხა ტჲ:(360) - გვ.207-213
 14. 1401-1407 წ. - მცხეთის სიგელი № 101, ნუსხა პვ:(86) - გვ.213
 15. 1405 წ. - მცხეთის სიგელი № 106, ნუსხა სპჱ:(288) - გვ.213
 16. 1407-1412 წ. - თ. ი. ციციშვილის გუჯარი - გვ.215-216
 17. 1408 წ. - მცხეთის სიგელი № 339, ნუსხა რჟ:(190) - გვ.217
 18. 1408 წ. - მცხეთის სიგელი ნუსხა კბ:(22) - გვ.217
 19. 1408-1420 წ. - მცხეთის სიგელი ნუსხა სპვ:(286) - გვ.217
 20. 1408-1420 წ. - მცხეთის სიგელი № 424, ნუსხა ოვ:(76) - გვ.217
 21. 1408-1420 წ. - მცხეთის სიგელი ნუსხა სჟთ:(299) - გვ.217-218
 22. 1408-1420 წ. - მცხეთის სიგელი № 612 - გვ.218
 23. 1411 წ. - მცხეთის სიგელი № 160, ნუსხა რლთ:(139) - გვ.219
 24. 1413 წ. - მცხეთის სიგელი № 105, ნუსხა ჟდ:(94) - გვ.219-220
 25. 1413 წ. - მცხეთის სიგელი № 337, ნუსხა პთ:(89) - გვ.220
 26. 1414-1419 წ. - მცხეთის სიგელი ნუსხა ნთ:(59) - გვ.221
 27. 1414 წ. - მცხეთის სიგელი № 44 - გვ.221
 28. 1415-1419 წ. - მცხეთის სიგელი რბ:(102) - გვ.222-223
 29. 1415 წ. - მცხეთის სიგელი რმ:(140) - გვ.223
 30. 1417 წ. - მცხეთის სიგელი ნუსხა სპთ:(289) - გვ.223-224
 31. 1419 წ. - მცხეთის სიგელი № 91, ნუსხა ჟვ:(96) - გვ.225
 32. 1408 წ. - მცხეთის სიგელი № 339, ნუსხა რჟ:(190) - გვ.217
 33. 1408 წ. - მცხეთის სიგელი № 339, ნუსხა რჟ:(190) - გვ.217
 34. 1408 წ. - მცხეთის სიგელი № 339, ნუსხა რჟ:(190) - გვ.217
 35. 1408 წ. - მცხეთის სიგელი № 339, ნუსხა რჟ:(190) - გვ.217
 36. 1408 წ. - მცხეთის სიგელი № 339, ნუსხა რჟ:(190) - გვ.217
 37. 1408 წ. - მცხეთის სიგელი № 339, ნუსხა რჟ:(190) - გვ.217
 38. 1408 წ. - მცხეთის სიგელი № 339, ნუსხა რჟ:(190) - გვ.217
 39. 1408 წ. - მცხეთის სიგელი № 339, ნუსხა რჟ:(190) - გვ.217
 40. 1408 წ. - მცხეთის სიგელი № 339, ნუსხა რჟ:(190) - გვ.217
 41. 1408 წ. - მცხეთის სიგელი № 339, ნუსხა რჟ:(190) - გვ.217
 42. 1408 წ. - მცხეთის სიგელი № 339, ნუსხა რჟ:(190) - გვ.217
 43. 1408 წ. - მცხეთის სიგელი № 339, ნუსხა რჟ:(190) - გვ.217
 44. 1408 წ. - მცხეთის სიგელი № 339, ნუსხა რჟ:(190) - გვ.217
 45. 1408 წ. - მცხეთის სიგელი № 339, ნუსხა რჟ:(190) - გვ.217
 46. 1408 წ. - მცხეთის სიგელი № 339, ნუსხა რჟ:(190) - გვ.217
 47. 1408 წ. - მცხეთის სიგელი № 339, ნუსხა რჟ:(190) - გვ.217