1399-1407 წწ. - დაწერილი კათალიკოს ელიოზისა სვეტიცხოვლისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: დაკარგულია.

პირები:

  1. სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - № 302 (დაკარგულია).

საბუთის შინაარსი[edit]

ქართლისა კათალიკოზმა გობირახისძემან ელიოზ, მისი ძმის ამირახორის გრიგოლის მიერ ნაყიდი გ ო რ ა ვ ა ნ ს - ქ ა თ ა თ უ რ ი მამული, აგრეთვე ნასყიდი ვენახი ა ხ ა ტ ა ნ ს (რომელიც ჯერ პინტიშვილმა მიჰყიდა ოჯრამელას ძეს, მისგან იყიდა დათუა შალვაშვილმა, ხოლო შალვაშვილისგან კი ელიოზის ძმამ), შესწირა სვეტიცხოველს და დააწესა აღაპი ბზობას, ლაზარობას, თავისი ძმისა და ძმისწულების, თავისი და მეფე გიორგის სახელზე.

სიგელის დამწერია არსენი, ამტკიცებენ ჯუარისმტვირთველი თევდორე, მეღვინეთუხუცესი მიქა, მოურავი ქერობინ.

საბუთის პუბლიკაციები[edit]

1897 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. II - გვ.206[edit]

2013 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი II - N 15[edit]