2013 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი II

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი II

სრული სათაური:

"ქართული ისტორიული საბუთები" - XIV-XV საუკუნეები - შეადგინეს და გამოსაცემად მოამზადეს: თინათინ ენუქიძემ, ნინო თარხნიშვილმა და ბაბილინა ლომინაძემ - ტომის რედაქტორი - მზია სურგულაძე - თბილისი 2013

საბუთები
 1. 1338 წ. - სიგელი გიორგი მეფისა ივანე თორელ-ჯავახიშვილისადმი - Hd-11628, Qd-9631, 1461-14/210
 2. 1339 წ. VI.6. - სიგელი გიორგი მეფისა შალვა მეაბჯრეთუხუცესისადმი - Hd-11626
 3. 1344 წ. IV.5. - დაწერილი მღვიმის ლავრისა ბავტისძე ჯაუნორისადმი
 4. 1345 წ. X.12. - ბრძანება გიორგი მეფისა გამრეკელ ჯავახიშვილისადმი - Hd-11627, Qd-9632
 5. 1348 წ. - სიგელი ანდრონიკე მეფისა წითლოსან ქუენაფნაველ ლარგველის შვილისადმი - Hd-1360, Hd-2493, 1461-14/211, H-78/03
 6. 1355 წ. - სიგელი დავით მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1623, E-073/21
 7. 1365 წ. XII.31. - სიგელი დავით მეფისა ეზოს ჩუხჩერეხ პიპოსადმი - Hd-2199, Qd-9515, 1461-14/020
 8. 1376 წ. - დაწერილი მღვიმის კრებულისა სუნღულისადმი - Sd-3020
 9. 1382 წ. VI. - სიგელი დავით მეფისა ოქონის ხატისადმი
 10. 1387 წ. - სიგელი გიორგი მეფისა გუგუნი მაყაშვილისადმი - 1450-48/114, Ad-1284
 11. 1393 წ. VII.5. - სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - H-06/11
 12. 1398 წ. VII.6. - დაწერილი (თბილისის) ამირათ ამირა ლომი სუნღულისძისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1652
 13. 1399 წ. VII.9. - სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1662
 14. 1399-1407 წწ. - დაწერილი ულუმპიასი სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1640, E-073/22
 15. 1399-1407 წწ. - დაწერილი კათალიკოს ელიოზისა სვეტიცხოვლისადმი
 16. 1399-1419 წწ. - დაწერილი თავხელისძეთა კათალიკოს ელიოზისადმი
 17. 1399-1419 წწ. - სიგელი კათალიკოს ელიოზისა ცხეოსნისძეებისადმი
 18. 1399-1419 წწ. - დაწერილი ქავთარ ლაკუზასძისა სვეტიცხოვლისადმი
 19. 1399-1419 წწ. - დაწერილი იოანე ათაბაგისა კათალიკის ელიოზისადმი
 20. 1399-1419 წწ. - დაწერილი ამირანისა და ამირბარისა სვეტიცხოვლისადმი
 21. 1399-1419 წწ. - დაწერილი ნუგზარ ერისთავისა კათალიკოს ელიოზისადმი
 22. 1401 წ. - სიგელი გიორგი მეფისა ფალავანდიშვილებისადმი - 1450-11/103
 23. 1401 წ. XI.28. - სიგელი გიორგი მეფისა მცხეთის სახლისადმი - 1448-532, E-240/50
 24. 1402 წ. VIII.1. - დაწერილი იოსებ მანგლელისა რაჟამაშვილებისადმი
 25. 1405 წ. IV.13. - დაწერილი ხიმშია ამილახორისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1510, H-06/18
 26. 1407-1410 წწ. - დაწერილი ქუცნა ამირეჯიბისა ულუმბის ღმრთისმშობლისადმი - P-18/130
 27. 1407-1412 წწ. - სიგელი კონსტანტინე მეფისა მორჩილისძეებისადმი
 28. 1408 წ. V.26. - დაწერილი დავით ცნოდისძისა სვეტიცხოველისადმი - 1449-1511
 29. 1408-1420 წწ. - განაჩენის ნაწყვეტი
 30. 1411 წ. XI.25. - წიგნი დავით ბერისძისა კათალიკოს ელიოზისადმი - 1449-1651
 31. 1412 წ. - დაწერილი შოთა, სიაოშ და მირიან ზედგინისძეებისა გიორგი დედაბრიშვილისადმი - Sd-143 ა, Sd-133
 32. 1412 წ. ახლო - დაწერილი შოთა, სიაოშ და მირიან ზედგინისძეებისა გიორგი დედაბრიშვილის შვილების მარკოზ დეკანოზისა და გრიგოლ ნაცვალისადმი - Sd-143 ბ
 33. 1412-1419 წწ. - დაწერილი თაყა ფანასკერტლისა სვეტიცხოვლისადმი
 34. 1413 წ. III.11. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1624
 35. 1413 წ. V.12. - ნასყიდობის წიგნი ანდრეა დეკანოზისა დემეტია წითლისძისადმი - Hd-1358 ბ
 36. 1413 წ. IX.20. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1512, H-06/19
 37. 1413-1442 წწ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა შიომღვიმისადმი - Ad-14 ა
 38. 1414 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1478
 39. 1415 წ. - დაწერილი გუგუნა ხაჩიმისძისა კათალიკოს ელიოზისადმი - E-073/30
 40. 1417 წ. IX.29. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სუმბატ ურდოველასშვილისადმი - Ad-1601
 41. 1419 წ. IX.22. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - Ad-1839, E-073/07
 42. 1420 წ. IX.10. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1513, H-13/03, E-095/02, H-06/02
 43. 1420 წ. - დაწერილი ფრიდონა ქადაგისძისა ქვათახევისადმი
 44. 1420-1425 წწ. - დაწერილი გერასიმე მაწყვერლისა კათალიკოს მიქაელისადმი - Ad-522
 45. 1424 წ. I.6. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1650, H-06/16, E-073/51
 46. 1425 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა ზევდგინიძეებისადმი - 1449-1230, Hd-4254, Ad-1524
 47. 1425-1428 წწ. - დაწერილი ბარათა ქაჩიბასძისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1527, 1449-1172, H-13/16
 48. 1427 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
 49. 1427-1438 წწ. - წიგნი სერაპიონ მაწყვერელისა კათოლიკოს თეოდორესადმი - Ad-320, H-06/20
 50. 1427-1438 წწ. - წიგნი ივანე მანგლელ-თბილელისა კათოლიკოს თეოდორესადმი - Ad-625, H-06/46
 51. 1428 წ. I.21. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - 1448-2243, 1449-2217, Sd-2882, Sd-2883
 52. 1429 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1514
 53. 1429 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა ავთანდილ ზევდგინისძისადმი - Hd-11634
 54. 1429 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა თბილისის მეტეხთა ღმრთიმშობლისადმი - 1448-10631, 1449-557
 55. 1429 წ. - სიგელი ვახტანგ ალექსანდრე მეფის ძისა ურდოელისადმი - 1449-1515, H-06/44
 56. 1429-1435/38 წწ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა კათალიკოს თეოდორესადმი
 57. 1430 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა ავთანდილ ზევდგინისძისადმი - Hd-1348
 58. 1431 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - E-073/13
 59. 1431 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - H-06/06, E-073/12
 60. 1431 (1441?) წ. 17.I. - დაწერილი ბარათასი (ქაჩიბასძისა) თევდორე ბუჟღულაშვილისადმი - Hd-14858, Hd-5787 (4)
 61. 1432 წ. - დაწერილი ხელი მოლარეთუხუცესისა თირის მონასტრისადმი
 62. 1433 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა კათალიკოს თეოდორესადმი - 1449-1516
 63. 1433 წ. - დაწერილი თაყა ზევდგინიძისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1479
 64. 1433 წ. ახლოს - დაწერილი თაყა ზევდგინიძისა მღვიმის მონასტრისადმი
 65. 1434 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1517
 66. 1434 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1626, H-06/41
 67. 1434 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა კათალიკოს თეოდორესადმი - 1449-1622
 68. 1435 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1659, H-06/08
 69. 1438 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა ურდოელისადმი - 1449-1518
 70. 1438-40-იანი წწ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
 71. 1439 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1519, H-06/08
 72. 1439 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა მესტუმრე დავით ქარსიძისადმი - 1449-301
 73. 1439 წ. II.20. - დაწერილი ერთობლივი ხევისა გერგეტელ საყდრიშვილებისადმი - A-1085
 74. 1440 წ. II.20. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა გამრეკელ ჯავახიშვილისადმი - Hd-1991, Qd-1007, H-2830
 75. 1440 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა მალის ამოკვეთის შესახებ - Hd-1368
 76. 1441 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა იოანე თბილელ-მანგლელისადმი - Hd-1369
 77. 1440-1446 წწ. - დაწერილი დოდორქის წინამძღვრისა კათალიკოს შიოსადმი
 78. 1441 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა მაკუჭასძეებისადმი - 1448-1976, 1449-1521, H-06/24
 79. 1441 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - E-073/03
 80. 1441 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოველისადმი - 1449-1520, H-06/07
 81. 1442 წ. - ანდერძი ალექსანდრე მეფისა ქვათახევისადმი
 82. 1442 წ. ახლოს - ანდერძი ალექსანდრე მეფისა ქვათახევისადმი
 83. XV ს. I ნახ. - დაწერილი ვაჩიძორის მონასტრის კრებულისა ნათელის, მისი შვილების - ერისთავთ-ერისთავის და მეჭურჭლეთუხუცესის ზაზა ფანასკერტელისა და ციცისადმი
 84. XV ს. I ნახ. - წერილი ანტონისა ვაჩიძორის მონასტრის მოძღვრის აბრაამისადმი
 85. XV ს. I ნახ. - წერილი ვაჩიძორის მონასტრის მოძღვრის დავითისა და ჯვარელ ბართლომესი ნიკოლაოზისადმი
 86. XV ს. I ნახ. - წერილი საბასი ვაჩიძორის მონასტრის მოძღვრის ნიკოლოზისადმი
 87. XV ს. I ნახ. - დაწერილი ლომინა თევდორაძისა
 88. 1346-1360 წწ. - ერთგულების წიგნი ნიკოლოზ მაწყვერელისა იოვანე კათალიკოსისადმი - Ad-547