H-13/16

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

H-13/16

საბუთის აღწერილობა[edit]

პირი საბუთისა 1425-1428 წწ. - დაწერილი ბარათა ქაჩიბასძისა სვეტიცხოვლისადმი
პირი გადაწერილია პლ. იოსელიანის ზედამხედველობით 1840 წ., მცხეთის საბუთების XVII საუკუნის პირების წიგნიდან.