სურგულაძე მზია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ბიბლიოგრაფია

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1972 მზია სურგულაძე - "მწერლები" ძველ საქართველოში 1972-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1977 მ. სურგულაძე - ინგლისური ცნობები საქართველოს შესახებ XII საუკუნიდან XIX საუკ.შუა წლებამდე 1977 - თსუ შრომები - ტ.184 ტექსტი
1978 მზია სურგულაძე - ბაგრატ VI-ის 1468 წ. სიგელის დიპლომატიკური თავისებურება 1978-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1980 მზია სურგულაძე - ARENGA (ჯერჩინება) XI-XIII სს. მეფეთა შეწირულების სიგელებში 1980-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1980 მზია სურგულაძე - იურიდიულ მტკიცებათა ორი სახე მეფეთა სიგელების მიხედვით 1980 - მრავალთავი - ტომი VIII ტექსტი
1981 მზია სურგულაძე - "ბრძანებულება" XI-XV სს. სამეფო სიგელებში 1981 - მრავალთავი - ტომი IX ტექსტი
1986 მზია სურგულაძე - მარი ბროსე - საქართველოს ისტორიის დოკუმენტური წყაროების მომპოვებელი და პუბლიკატორი 1986 - მრავალთავი - ტომი XII ტექსტი
1986 მზია სურგულაძე - ორწევრიანი გვარსახელები ქართულ ისტორიულ საბუთებში 1986 - მრავალთავი - ტომი XIII ტექსტი
1987 მზია სურგულაძე - დროისა და სივრცის კატეგორიების ამსახველი ფორმულები ქართულ საისტორიო საბუთებში 1987 - მრავალთავი - ტომი XIV ტექსტი
1991 თამაზ აბაშიძე, მზია სურგულაძე - წინასწარი ანგარიში ისტორიული დოკუმენტების ავტომატიზებული ბანკების შედგენის შესახებ 1991 - მრავალთავი - ტომი XVI ტექსტი
1992 მზია სურგულაძე - სასისხლო სიგელები, როგორც ქართული წერილობითი დოკუმენტური წყაროების დამოუკიდებელი სახეობა 1992 - მრავალთავი - ტომი XVII ტექსტი
1999 მზია სურგულაძე - ქართული დიპლომატიკის ისტორიიდან - "ბიჭვინტის იადგარი" 1999 - მრავალთავი - ტომი XVIII ტექსტი
2001 მზია სურგულაძე - სოციალური მეხსიერების ფაქტები "ნინოს ცხოვრებაში" 2001 - მრავალთავი - ტომი XIX ტექსტი
2003 მზია სურგულაძე, ნიკო ხუციშვილი - საისტორიო დოკუმენტების კომპიუტერული მოდელირების საკითხები 2003 - მრავალთავი - ტომი XX ტექსტი
2005 მზია სურგულაძე - VII-VIII სს. ქართლის ერისმთავართა დინასტიური კუთვნილების შესახებ 2005 - მრავალთავი - ტომი XXI ტექსტი
2010 მზია სურგულაძე - ეპიზოდები XVI საუკუნის საქართველოს შიდა პოლიტიკური ცხოვრებიდან. ისტორიულ-ქრონოლოგიური საკითხები 2010 - მრავალთავი - ტომი 23 ტექსტი
2012 მზია სურგულაძე - წყაროთმცოდნეობა და ისტორიოგრაფია ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში (1959–2009) 2012 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - XIII-XIV ტექსტი
2014 მზია სურგულაძე - [1481/1482 წწ.]. შეწირულების წიგნი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოველისადმი 2014 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III ტექსტი
2015 მზია სურგულაძე - ოსმალობის პერიოდის მცხეთის ორი დოკუმენტი 2015 - მრავალთავი - ტომი 24 ტექსტი
2015 მზია სურგულაძე - რეცენზია გიული ალასანიას ნაშრომზე: „ქართველები და ისლამამდელი თურქები“, თბილისი, 2008 2015 - მრავალთავი - ტომი 24 ტექსტი
2015 აბულაძე თამარ, აბულაძე ცისანა, სურგულაძე მზია, რაფავა მაია - მოგონება: რუსუდან გვარამია, მაია მამაცაშვილი, ვალერი სილოგავა, ნინო ქაჯაია, ციალა ქურციკიძე, ნანა ყანჩაველი, გურამ ჯანდიერი 2015 - მრავალთავი - ტომი 24 ტექსტი
2016 მზია სურგულაძე - მცხეთის საკათალიკოსო ეპარქიის კრებსითი სიგელები 2016 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - XVII-XVIII ტექსტი
2016 მზია სურგულაძე - "მცხეთის სახლი" (მონოგრაფია) 2016 - სურგულაძე მზია - "მცხეთის სახლი" ტექსტი

კოლექტიური ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1991 "პირთა ანოტირებული ლექსიკონი" - XI-XVII სს. ქართული ისტორიული საბუთების მიხედვით - ტომი I - გამოსაცემად მოამზადეს: დ. კლდიაშვილმა, მ. სურგულაძემ, ე. ცაგარეიშვილმა, გ. ჯანდიერმა 1991 - პირთა ანოტირებული ლექსიკონი - ტომი I -
1993 "პირთა ანოტირებული ლექსიკონი" - XI-XVII სს. ქართული ისტორიული საბუთების მიხედვით - ტომი II - გამოსაცემად მოამზადეს: დ. კლდიაშვილმა, მ. სურგულაძემ 1993 - პირთა ანოტირებული ლექსიკონი - ტომი II -
2004 "პირთა ანოტირებული ლექსიკონი" - XI-XVII სს. ქართული ისტორიული საბუთების მიხედვით - ტომი III - მასალები შეკრიბეს და გამოსაცემად მოამზადეს: ანა ბაქრაძემ, ლევან რატიანმა და გიორგი ოთხმეზურმა - ტომი შეადგინეს დარეჯან კლდიაშვილმა და მზია სურგულაძემ 2004 - პირთა ანოტირებული ლექსიკონი - ტომი III -
2007 "პირთა ანოტირებული ლექსიკონი" - XI-XVII სს. ქართული ისტორიული საბუთების მიხედვით - ტომი IV - მასალები შეკრიბეს და გამოსაცემად მოამზადეს: გიორგი ოთხმეზურმა, გულიკო მჭედლიძემ, მზია სურგულაძემ, დავით ჟღენტმა, ანა ბაქრაძემ, თინა ენუქიძემ და დარეჯან კლდიაშვილმა - ტომი შეადგინეს მზია სურგულაძემ და დარეჯან კლდიაშვილმა 2007 - პირთა ანოტირებული ლექსიკონი - ტომი IV -
2013 "ქართული ისტორიული საბუთები" - XIV-XV საუკუნეები - შეადგინეს და გამოსაცემად მოამზადეს: თინათინ ენუქიძემ, ნინო თარხნიშვილმა და ბაბილინა ლომინაძემ - ტომის რედაქტორი - მზია სურგულაძე 2013 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი II -
2014 "ქართული ისტორიული საბუთები" - XV საუკუნის მეორე ნახევარი - შეადგინეს თინათინ ენუქიძემ, დარეჯან კლდიაშვილმა, მზია სურგულაძემ - გამოსაცემად მოამზადა მზია სურგულაძემ 2014 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III -
2015 "პირთა ანოტირებული ლექსიკონი" - XI-XVII სს. ქართული ისტორიული საბუთების მიხედვით - ტომი V - მასალები შეკრიბეს და გამოსაცემად მოამზადეს: დარეჯან კლდიაშვილმა, ნანა მშვიდობაძემ, გულიკო მჭედლიძემ, მზია სურგულაძემ - ტომი შეადგინა და რედაქცია გაუკეთა მზია სურგულაძემ 2015 - პირთა ანოტირებული ლექსიკონი - ტომი V ტექსტი
2016 "ქართული ისტორიული საბუთები" - XVI საუკუნე (ქართლი და სამცხე-საათაბაგო) - ტომი შეადგინა და ქართული ტექსტები გამოსაცემად მოამზადა მზია სურგულაძემ, სპარსული ტექსტები მოამზადა თამაზ აბაშიძემ - ტომის რედაქტორები - ზაზა აბაშიძე, ელენე ცაგარეიშვილი 2016 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი IV -
2017 ცენტრალური და ადგილობრივი სამოხელეო წყობა შუა საუკუნეების საქართველოში (ენციკლოპედიური ლექსიკონი) - ავტორები: თამარ აბულაძე, ცისანა აბულაძე, ხათუნა ბაინდურაშვილი, ვლადიმერ კეკელია, დარეჯან კლდიაშვილი, მზია სურგულაძე 2017 - სამოხელეო წყობა შუა საუკუნეების საქართველოში ტექსტი
2018 ტაო-კლარჯეთის მწიგნობრული მემკვიდრეობა (გამოკვლევა, ტექსტები) - მზია სურგულაძე, ნესტან ჩხიკვაძე, ლელა შათირიშვილი, მაია კარანაძე, ნიკოლოზ ჟღენტი, ეთერ ედიშერაშვილი 2018 - ტაო-კლარჯეთის მწიგნობრული მემკვიდრეობა ტექსტი
2019 დოკუმენტური წყაროები (სიგელები, ეპიგრაფიკული ძეგლები, ხელნაწერთა კოლოფონები) XVII საუკუნის I ნახევრის ქართლისა და კახეთის მეფეების (გიორგი X, ლუარსაბ II, ბაგრატ VII, სვიმონ II, თეიმურაზ I) შესახებ (წყაროების პუბლიკაცია და გამოკვლევა) - ტომი I - ავტორები: ქართველიშვილი თეა (პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი), ბაინდურაშვილი ხათუნა, გელაშვილი ირაკლი, გოგოლაძე თამაზ, შაორშაძე მაია, ჯოჯუა თემო - რედაქტორი მზია სურგულაძე 2019 - დოკუმენტური წყაროები XVII საუკუნის I ნახევრის ქართლისა და კახეთის მეფეების შესახებ - ტომი I ტექსტი