2016 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - XVII-XVIII

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წყაროთმცოდნეობა -17-18.pngსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ქართული წყაროთმცოდნეობა - XVII-XVIII

სრული სათაური:

ქართული წყაროთმცოდნეობა - XVII-XVIII - თბილისი - 2015/2016

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/151340/1/Qartuli_Wkarotmcodneoba_2015-2016_N17-18.pdf

შინაარსი
რედაქტორებისაგან
მილოცვა
 • მილოცვა ჩვენი ჟურნალის რედაქტორს პროფესორ მარიამ ჩხარტიშვილს
წყაროთა კვლევა და ისტორიული რეპრეზენტაცია
წყაროთა კვლევა, თარგმანი და პუბლიკაცია
ისტორიოგრაფია
საერთაშორისო პრეზენტაცია
 • Christopher Haas - The Formation of Kartvelian Identity in Late Antiquity: Some Methodological Considerations
თვალსაზრისი
 • მარიამ ჩხარტიშვილი - სამეცნიერო კვლევების კონცეფცია
წიგნების მიმოხილვა
 • რისმაგ გორდეზიანი - ენციკლოპედია ანტიკური კავკასია
 • სოფიო ქადაგიშვილი - საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებების კრებული პირველი მსოფლიო ომი (ანალიზი და ინტერპრეტაცია)
 • Keith Hitchins - Donald Rayfield, The Literature of Georgia. A History, 3rd revised and expanded edition. London: Garnett Press, 2010, 366 pages.
ქრონიკა
 • სოფიო ქადაგიშვილი - ჟურნალ ქართული წყაროთმცოდნეობის XV-XVI გაერთიანებული ტომის პრეზენტაცია
 • ელზა ხაინდრავა - ი. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე არსებული ინტერდისციპლინური ისტორიული მეცნიერების ისტორიის შემსწავლელი წრის 2014-2015 წწ. მუშაობის ანგარიში
 • მარიამ ჩხარტიშვილი - ვილანოვას უნივერსიტეტის პროფესორის ვიზიტი საქართველოში
 • სოფიო ქადაგიშვილი - საერთაშორისო კონფერენცია: მოდის ისტორია: ტანისამოსი, სიმბოლოები, კომუნიკაცია. რომი, 2015, ლა საპიენცას უნივერსიტეტი
 • მარიამ ჩხარტიშვილი, სოფიო ქადაგიშვილი - მედიევისტიკის საერთაშორისო კონგრესი. დიდი ბრიტანეთი, ლიდსი, 2015, 6-9 ივლისი
 • ქეთევან ხუციშვილი - აკადემიკოს გიორგი ჩიტაიას დაბადებიდან 125-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია
 • იოსებ ალიმბარაშვილი - დიმიტრი მეღვინეთუხუცესიშვილის დაბადებიდან 200-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, გორი, 17 ნოემბერი, 2015
 • სოფიო ქადაგიშვილი - დიმიტრი მეღვინეთუხუცესიშვილის დაბადებიდან 200-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენციის სექციური მუშაობა
 • რუსუდან ლაბაძე - I საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი - ქართველოლოგიის პრობლემები და პერსპექტივები
 • დავით მერკვილაძე - სამეცნიერო კონფერენცია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტში
ხსოვნა
 • გონელი არახამია - მამისა ბერძნიშვილის გახსენება
 • მარიამ გოგალაძე - თემურ თოდუა: პედაგოგი, მეცნიერი და პიროვნება
 • ლევან კოჭლამაზაშვილი - პროფესორი ნათელა ქუთელია (1928-2014)
 • გიორგი ჭეიშვილი - სათნო სახის კეთილად მომღიმარი ქალბატონი ლიანა დავლიანიძის გახსენება
 • მიხეილ ქართველიშვილი - პროფესორ გიორგი ჟუჟუნაშვილის გამოსათხოვარი
 • ლია მელიქიშვილი - მედეა აბაშიძის გახსენება. წიგნის - მედეა აბაშიძე პრეზენტაციაზე წარმოთქმული სიტყვა
გზამკვლევი ავტორთათვის