გოგოლაძე თამაზ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2009 თამაზ გოგოლაძე - ქართლის დედოფლის სახლთუხუცესის ქაიხოსრო ბარათაშვილ-აბაშიშვილის (XVII ს-ის I ნახ.) სიკვდილით დასჯის თარიღისათვის 2009 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - IX ტექსტი
2012 თამაზ გოგოლაძე - კიდევ ერთხელ ნოდარ ციციშვილის გამოსვლისა და ქართლის ფეოდალთა შეთქმულებების შესახებ 2012 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - X-XI ტექსტი
2012 თამაზ გოგოლაძე - აბაშიშვილთა ფეოდალური სახლის ისტორია XVI-XVIII საუკუნეებში (დისერტაცია) 2012 - თამაზ გოგოლაძე - აბაშიშვილთა ფეოდალური სახლის ისტორია XVI-XVIII საუკუნეებში ტექსტი
2014 თამაზ გოგოლაძე - მასალები პირღებულის მონასტრისა და მისი წინამძღვრების შესახებ 2014 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - XV-XVI ტექსტი
2014 თამაზ გოგოლაძე - არსენ მანგლელის 1667 წლის საამშენებლო წარწერა მანგლისის ტაძრიდან და მისი მნიშვნელობა აბაშიშვილთა ფეოდალური სახლის ისტორიისათვის 2014 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - XII-XIII ტექსტი
2016 თამაზ გოგოლაძე - "ორი ქვაზედ დაწერილი გუჯარი" და მისი მნიშვნელობა XVIII საუკუნის დასაწყისის კახეთის სამეფოს ისტორიისათვის 2016 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - XVII-XVIII ტექსტი
2017 ირაკლი გელაშვილი, თამაზ გოგოლაძე - X-XI საუკუნეების უცნობი წარწერა მოხისის სამების ეკლესიიდან 2017 - მრავალთავი - ტომი 25 ტექსტი
2018 თამაზ გოგოლაძე - მასალები ქაიხოსრო ბარათაშვილ-აბაშიშვილის ფეოდალური ოჯახის ისტორიისათვის 2018 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - XIV-XV ტექსტი
2018 თამაზ გოგოლაძე, ირაკლი გელაშვილი, ნინო ხარშილაძე - ფოთოლეთის ეკლესიის ნაკაწრი წარწერები და მათი ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი ანალიზი 2018 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - XIV-XV ტექსტი
2018 ირაკლი გელაშვილი, თამაზ გოგოლაძე, თემო ჯოჯუა - სურამის ციხის წმ. გიორგის ეკლესიის უცნობი სააღმშენებლო წარწერა (XV-XVI სს.) მეჭურჭლეთუხუცესისა და პირის მწდის გიორგი ღაღანისძისა და მისი მეუღლის თამარ ქუაბულისძის მოხსენიებით (წარწერის მიკვლევისა და შესწავლის ისტორია; ტექსტის პუბლიკაცია) 2018 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - XIV-XV ტექსტი
2019 თამაზ გოგოლაძე - თორის ხეობის ეპიგრაფიკული კორპუსი, როგორც საისტორიო წყარო 2019 - გოგოლაძე თამაზ - თორის ხეობის ეპიგრაფიკული კორპუსი, როგორც საისტორიო წყარო PDF ვერსია
2019 დოკუმენტური წყაროები (სიგელები, ეპიგრაფიკული ძეგლები, ხელნაწერთა კოლოფონები) XVII საუკუნის I ნახევრის ქართლისა და კახეთის მეფეების (გიორგი X, ლუარსაბ II, ბაგრატ VII, სვიმონ II, თეიმურაზ I) შესახებ (წყაროების პუბლიკაცია და გამოკვლევა) - ტომი I - ავტორები: ქართველიშვილი თეა (პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი), ბაინდურაშვილი ხათუნა, გელაშვილი ირაკლი, გოგოლაძე თამაზ, შაორშაძე მაია, ჯოჯუა თემო - რედაქტორი მზია სურგულაძე 2019 - დოკუმენტური წყაროები XVII საუკუნის I ნახევრის ქართლისა და კახეთის მეფეების შესახებ - ტომი I ტექსტი