2009 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - IX

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - IX

სრული სათაური:

ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები - IX - თბილისი - 2009

რესურსები ინტერნეტში:

https://ijhei.files.wordpress.com/2011/11/a4.pdf

სარჩევი
 • წინათქმა - გვ. 9
არქეოლოგია
 • ზვიად კვიციანი - კავკასიის უძველესი მოსახლეობის ისტორიისათვის (არქეოლოგიური და ანთროპოლოგიური მონაცემების შუქზე) ---------- გვ.11
ძველი ისტორია
 • მანანა ხვედელიძე - პიროვნული თვითშეგნება და სახელმწიფო ძველ ეგვიპტეში ---------- გვ.15
 • ირინე ტატიშვილი, ნინო გელაშვილი - კიდევ ერთხელ "საწმისის" კულტის შესახებ ხეთურ სამყაროში ---------- გვ.18
 • მანანა ხიდაშელი - გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანის გორასაცხოვრისები ---------- გვ.24
 • PDF გიორგი ქავთარაძე - "არიან-ქართლის" საკითხისათვის ---------- გვ.29
 • PDF თემურ თოდუა - დიოსკურია-სებასტოპოლისი რომაულ ეპოქაში (რომაული გარნიზონების ჩადგომის დროისა და სტატუსის საკითხისათვის) ---------- გვ.56
შუა საუკუნეების ისტორია
წყაროთმცოდნეობა
 • PDF ლადო მირიანაშვილი - ათანასე ათონელის ანდერძი, როგორც წყარო ქართველ სამონასტრო მოღვაწეთა ბიოგრაფიისათვის ---------- გვ.121
 • PDF ალექსანდრე თვარაძე - ალექსანდრე III-ის 1177 წლის ეპისტოლე - პრესბიტერ იოანეს კომპლექსის დოკუმენტი --------- გვ.140
 • PDF თემო ჯოჯუა - გურიის ერისთვისშვილის, მონაზონ ქრისტეფორე შარვაშიძის სავედრებელი მინაწერი (1760-იანი წწ.) იერუსალიმში გადატანილი XII საუკუნის გარეჯული კრებულის (Ven.4-ის) აშიიდან - გვ.148
ეპიგრაფიკა
ისტორიული გეოგრაფია
 • PDF ქეთევან ქუთათელაძე - სამშვილდისა და გაჩიან-ცურტავის იდენტობის საკითხისათვის ქართული და სომხური წყაროების მონაცემებით ---------- გვ.204
 • გიორგი ანჩაბაძე - ჰიდრონიმების "ეგრისწყალისა" და "დრაკონის" იდენტიფიკაციისათვის ---------- გვ.218
ახალი და უახლესი ისტორია
 • მზია ტყავაშვილი - დვალეთის პოლიტიკური კუთვნილების საკითხი XVIII საუკუნის დასასრულსა და XIX საუკუნის დასაწყისში ---------- გვ.222
 • ბეჟან ხორავა - აფხაზეთი XIX საუკუნის 30-იან წლებში ---------- გვ.228
 • ვაჟა კიკნაძე - რუსეთის სინოდის საეკლესიო პოლიტიკა და საქართველოს საზოგადოება XX საუკუნის დასაწყისში ---------- გვ.235
 • ცაცა ჩხარტიშვილი - გაზეთ "სიტყვის" ეროვნულ-საზოგადოებრივი პროფილი ---------- გვ.242
 • ლელა სარალიძე - პოლიტიკური სიტუაცია საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების წინ (1914-1918 წწ.) ---------- გვ.248
 • შოთა ვადაჭკორია - საქართველო-რუსეთის 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულება და ქართული პოლიტიკური აზრი ---------- გვ.268
 • დოდო ჭუმბურიძე - დიპლომატიური ომი საქართველოს წინააღმდეგ 1921 წლის დასაწყისში ---------- გვ.272
 • ოთარ გოგოლიშვილი - ბათუმის ოლქი 1918-1921 წლებში
 • ირინა არაბიძე - მასალები საქართველოს ეკლესიის ისტორიისათვის (თბილისის ოლქის მთავარხუცესის 1930 წლის ანგარიში) ---------- გვ.287
ეთნოლოგია
 • ირმა კვაშილავა - აფხაზეთის ეთნოდემოგრაფიული პროცესების სოციალური ასპექტები (XIX საუკუნის 60-90-იანი წლები) ---------- გვ.296
 • თეა ქამუშაძე - ტრადიციული აღზრდის სისტემა და სქესობრივი სოციალიზაციის ვერბალური ფორმები (აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის მაგალითზე) ---------- გვ.303
 • ნინო ღამბაშიძე - როგორ ცხოვრობდნენ მუცოში ---------- გვ.308
ეთნომუსიკოლოგია
 • ზურაბ სულაბერიძე - რობერტ ლახი ქართული ხალხური მუსიკის შესახებ ---------- გვ.324
ისტორიოგრაფია
 • რუსუდან ლაბაძე - საიქიოს მესამე ქვეყნის დაბადება
ექსპედიციის ანგარიში
რეცენზია
 • მანანა შილაკაძე, დალი გიორგაძე - გიორგი გოცირიძე: კვების ხალხური კულტურა და სუფრის ტრადიციები საქართველოში ---------- გვ.352
სამეცნიერო პუბლიკაციების მიმოხილვა
 • გიორგი გოცირიძე - ქართული ეთნოლოგია 2008 წელს გამოცემულ კრებულებში ---------- გვ.357
გახსენება
 • მანანა შილაკაძე - თამარ მამალაძის გახსენება ---------- გვ.365