გელაშვილი ირაკლი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2009 ირაკლი გელაშვილი - წირქოლის ღმრთისმშობლის ეკლესიის ნაკაწრი წარწერები 2009 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - IX ტექსტი
2017 ირაკლი გელაშვილი, თამაზ გოგოლაძე - X-XI საუკუნეების უცნობი წარწერა მოხისის სამების ეკლესიიდან 2017 - მრავალთავი - ტომი 25 ტექსტი
2018 თამაზ გოგოლაძე, ირაკლი გელაშვილი, ნინო ხარშილაძე - ფოთოლეთის ეკლესიის ნაკაწრი წარწერები და მათი ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი ანალიზი 2018 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - XIV-XV ტექსტი
2018 ირაკლი გელაშვილი, თამაზ გოგოლაძე, თემო ჯოჯუა - სურამის ციხის წმ. გიორგის ეკლესიის უცნობი სააღმშენებლო წარწერა (XV-XVI სს.) მეჭურჭლეთუხუცესისა და პირის მწდის გიორგი ღაღანისძისა და მისი მეუღლის თამარ ქუაბულისძის მოხსენიებით (წარწერის მიკვლევისა და შესწავლის ისტორია; ტექსტის პუბლიკაცია) 2018 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - XIV-XV ტექსტი
2018 ირაკლი გელაშვილი - გიორგი გალატოზთა ზედა დამდეგის უცნობი წარწერა რუისის ღმრთისმშობლის ტაძრიდან 2018 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - XIV-XV ტექსტი
2019 დოკუმენტური წყაროები (სიგელები, ეპიგრაფიკული ძეგლები, ხელნაწერთა კოლოფონები) XVII საუკუნის I ნახევრის ქართლისა და კახეთის მეფეების (გიორგი X, ლუარსაბ II, ბაგრატ VII, სვიმონ II, თეიმურაზ I) შესახებ (წყაროების პუბლიკაცია და გამოკვლევა) - ტომი I - ავტორები: ქართველიშვილი თეა (პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი), ბაინდურაშვილი ხათუნა, გელაშვილი ირაკლი, გოგოლაძე თამაზ, შაორშაძე მაია, ჯოჯუა თემო - რედაქტორი მზია სურგულაძე 2019 - დოკუმენტური წყაროები XVII საუკუნის I ნახევრის ქართლისა და კახეთის მეფეების შესახებ - ტომი I ტექსტი