2019 - დოკუმენტური წყაროები XVII საუკუნის I ნახევრის ქართლისა და კახეთის მეფეების შესახებ - ტომი I

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

დოკუმენტური წყაროები XVII საუკუნის I ნახევრის ქართლისა და კახეთის მეფეების შესახებ - ტომი I

სრული სათაური:

დოკუმენტური წყაროები (სიგელები, ეპიგრაფიკული ძეგლები, ხელნაწერთა კოლოფონები) XVII საუკუნის I ნახევრის ქართლისა და კახეთის მეფეების (გიორგი X, ლუარსაბ II, ბაგრატ VII, სვიმონ II, თეიმურაზ I) შესახებ (წყაროების პუბლიკაცია და გამოკვლევა) - ტომი I - ავტორები: ქართველიშვილი თეა (პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი), ბაინდურაშვილი ხათუნა, გელაშვილი ირაკლი, გოგოლაძე თამაზ, შაორშაძე მაია, ჯოჯუა თემო - რედაქტორი მზია სურგულაძე - თბილისი 2019

რესურსები ინტერნეტში:

საქართველოს პარლამენტის ბიბლიოთეკა

საბუთები
[edit]

ეპიგრაფიკული მასალა
  • ალავერდის წმიდა გიორგის ეკლესია - [1688-1703 წწ.] თეიმურაზ I-ის ვაჟის, დავითის საფლავის ქვის წარწერა თეიმურაზ I-ისა და ერეკლე I-ის მოხსენიებით
  • მარტყოფის ღმრთაების მონასტერი - 1699 წ. [რუსთველი ეპისკოპოსის] ზაქარია ენდრონიკაშვილის სააღმშენებლო წარწერა მონასტრის სამრეკლოზე
ხელნაწერთა ანდერძ-მინაწერები
  • [1632 წ.] წინამძღვარ ზებედეს მინაწერი საბუთი ალავერდის ოთხთავის ყიდვისა და თავისი "საძუალისათვის" შეწირვის თაობაზე
  • [1612-1659 წწ.] უცნობი პირის სავედრებელი მინაწერი მეფე თეიმურაზისა და დედოფალ ხორეშანის მოხსენიებით