1617 წ. - ბრძანება მეფე ბაგრატისა სვეტიცხოვლის ყმების ბაჟისაგან თავისუფლების შესახებ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

‎‎

1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

საბუთი პირი სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული, ნუსხა რმე (145) დაკარგულია.

გადარჩენილია მხოლოდ თ. ჟორდანიას პუბლიკაციით მისი შემოკლებული ვარიანტი.

საბუთის ტექსტი (2019 წლის გამოცემის მიხედვით)[edit]

მეფე ბაგრატ გიბრძანებ... წყალობითა შააბასისათა. . . ბაჟს ნუ სთხოვთ (სვეტიცხოვლის ყმებს) და რაც ბაშმალი აეღოთ, ისიც მიეცით.

საბუთის დათარიღება[edit]

 საბუთი დათარიღებულია თ. ჟორდანიას მიხედვით.

პუბლიკაცია[edit]