2017 - მრავალთავი - ტომი 25

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:

2017 - მრავალთავი - ტომი 25

სრული სათაური:

მრავალთავი - ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი - ტომი 25 - კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი - თბილისი - 2017

რესურსები ინტერნეტში:
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/259143

PDF ვერსია

სარჩევი
მილოცვა. მზექალა შანიძე - 90
ფილოლოგია
ისტორია-წყაროთმცოდნეობა
აღმოსავლეთმცოდნეობა
ხელნაწერი წიგნის ხელოვნება
  • PDF ალექსანდრე სამინსკი - კალიპოსის მოხატული ხელნაწერები ბიზანტიური ხელოვნების თვალთახედვით
  • PDF თამარ ოთხმეზური, თამარ ჭუმბურიძე - გერმანელი ხელოვანის გრავიურები ქართულ "ლოცვანში"
მეცნიერების ისტორიიდან
  • PDF ჟერარ გარიტი - ერთი ქართული ხელნაწერის ბედი და უბედობა (Cod. Garrett-24, პრინსტონი)
რეცენზია
PDF ქრონიკა, ინფორმაცია (2016 წ.)
PDF 2015-2016 წლების გამოცემები
PDF გახსენება