ილურიძე მარინე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1989 მარინე ილურიძე - აღჯაყალათა იდენტიფიკაციისათვის 1989-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1992 მარინე ილურიძე - აბუბექრ ბინ აბდულლაჰის ცნობები საქართველოს შესახებ 1992 - მრავალთავი - ტომი XVII ტექსტი
1993 მარინე ილურიძე - იბრაჰიმ რაჰიმიზადეს ცნობები საქართველოს შესახებ 1993-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1999 მარინე ილურიძე - იბრაჰიმ რაჰიმიზადე ჩავუში მე-16 ს-ის 80-იანი წლების საქართველოს შესახებ 1999 - მრავალთავი - ტომი XVIII ტექსტი
2003 მარინე ილურიძე - ორი ოსმალური დოკუმენტი მე-18 საუკუნის 80-იანი წლების დასავლეთ საქართველოს შესახებ 2003 - მრავალთავი - ტომი XX ტექსტი
2005 მარინე ილურიძე - XVIII საუკუნის 70-იანი წლების ამიერკავკასია ორი ოსმალური დოკუმენტის მიხედვით 2005 - მრავალთავი - ტომი XXI ტექსტი
2005 მარინე ილურიძე - სოლომონ მეფის დადიანთან და როსტომ რაჭის ერისთავთან ურთიერთობის ისტორიიდან 2005 - მრავალთავი - ტომი XXI ტექსტი
2006 აბუბექრ ბინ აბდულაჰი - "გამარჯვებათა წიგნი"- თურქული ტექსტი ქართული თარგმანით, შესავალითა და შენიშვნებით გამოსაცემად მოამზადა მარინე ილურიძემ 2006 - აბუბექრ ბინ აბდულაჰი - "გამარჯვებათა წიგნი" -

წერილები მარინე ილურიძეზე[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2017 ცისანა აბულაძე - მარინე ილურიძე (გახსენება) 2017 - მრავალთავი - ტომი 25 ტექსტი