აბულაძე ცისანა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ლოგო.png

ბიოგრაფიული ცნობები

ნაშრომები[edit]

}
პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1960 ცისანა აბულაძე - სულხან-საბა ორბელიანის ქართული ლექსიკონის თურქული შესატყვისების შესახებ 1960 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. II ტექსტი
1961 ცისანა აბულაძე - არზრუმის ვილაიეთის 1592 წლის კანუნ-ნამე 1961 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. III ტექსტი
1962 ცისანა აბულაძე - თურქული ლექსიკური მასალის შესახებ ს.-ს. ორბელიანის ქართულ ლექსიკონში 1962 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. IV ტექსტი
1967 ცისანა აბულაძე - ოთხი თურქული დოკუმენტი იმერეთის მეფის სოლომონ II-ის შესახებ 1967 - თსუ შრომები - ტ.121 ტექსტი
1971 ცისანა აბულაძე - ორი თურქული ფირმანი 1971 - მრავალთავი - ტომი I ტექსტი
1971 ცისანა აბულაძე - ტრაპიზონის ფაშის სეიდ სულეიმანის წერილები სოლომონ მეორესთან 1971 - მრავალთავი - ტომი I ტექსტი
1973 ცისანა აბულაძე - მეთვრამეტე საუკუნის ორი თურქული ფირმანი 1973 - მრავალთავი - ტომი III ტექსტი
1975 ცისანა აბულაძე - ორი ფირმანი ერასტი მდივანბეგს 1975 - მრავალთავი - ტომი IV ტექსტი
1977 ცისანა აბულაძე, მიხეილ სვანიძე - სამხრეთ საქართველოს ისტორიის ახალი თურქული წყარო 1977-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1980 ცისანა აბულაძე - სიმონ მეფის არზა სულთან მურად III-ს 1980 - მრავალთავი - ტომი VII ტექსტი
1983 თურქული წყაროები XVI ს. I მეოთხედის სამცხე-საათაბაგოს ისტორიისათვის - თურქული დოკუმენტები ქართული თარგმანით, გამოკვლევითა და შენიშვნებით გამოსცა ცისანა აბულაძემ
  1. E 6478/1, თოფქაფის სასახლის არქივი
  2. E 7296, თოფქაფის სასახლის არქივი
  3. E 6668, თოფქაფის სასახლის არქივი
  4. E 6678, თოფქაფის სასახლის არქივი
  5. F134, სტამბოლის მინისტრთა საბჭოს არქივი, ფეკეტეს ფონდი
1983 - თურქული წყაროები სამცხე-საათაბაგოს ისტორიისათვის -
1986 ცისანა აბულაძე - სულეიმან კანუნის ჰუქმები იერუსალიმის ერთი ქართული მონასტრის ფრანცისკანელთათვის გადაცემის თაობაზე 1986-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1987 ცისანა აბულაძე - ოსმალური სიგელები იერუსალიმისა და სინის ქართული კოლონიის ისტორიისათვის 1987-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1987 ცისანა აბულაძე, ნოდარ შენგელია - ნამის "საქართველოს დაპყრობის წიგნი" 1987 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი VII -
1989 ცისანა აბულაძე - სამცხე-საათაბაგოს ისტორიიდან (XVI ს. 80-იანი წლები) 1989 - მრავალთავი - ტომი XV ტექსტი
2001 ცისანა აბულაძე - წმინდა საფლავის მოხილვის ოსმალური კანონი 2001 - მრავალთავი - ტომი XIX ტექსტი
2003 ცისანა აბულაძე - Каталог арабских рукописей Института рукописей им К. С. Кекелидзе (коллекция I, вып. II). Составители Р. В. Гварамия, Н. Г. Канчавели, Л. И. Мамулия, Л. В. Самкурашвили. Тбилиси 2002, 586 стр. 2003 - მრავალთავი - ტომი XX ტექსტი
2003 ცისანა აბულაძე - წმინდა მიწის ქართული კოლონიის ისტორიისათვის (ოსმალური საბუთების მიხედვით) 2003 - ჟურნალი "აკადემია" - № 5 ტექსტი
2010 ცისანა აბულაძე - სულთან აჰმედ III-ის ფირმანი ქეთხუდა ფარსადანის გორის ციხის მართლუსბაშად დანიშვნის თაობაზე 2010 - მრავალთავი - ტომი 23 ტექსტი
2015 ცისანა აბულაძე - ორიენტალისტური კვლევა-ძიებანი ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში 2015 - მრავალთავი - ტომი 24 ტექსტი
2015 აბულაძე თამარ, აბულაძე ცისანა, სურგულაძე მზია, რაფავა მაია - მოგონება: რუსუდან გვარამია, მაია მამაცაშვილი, ვალერი სილოგავა, ნინო ქაჯაია, ციალა ქურციკიძე, ნანა ყანჩაველი, გურამ ჯანდიერი 2015 - მრავალთავი - ტომი 24 ტექსტი
2017 ცენტრალური და ადგილობრივი სამოხელეო წყობა შუა საუკუნეების საქართველოში (ენციკლოპედიური ლექსიკონი) - ავტორები: თამარ აბულაძე, ცისანა აბულაძე, ხათუნა ბაინდურაშვილი, ვლადიმერ კეკელია, დარეჯან კლდიაშვილი, მზია სურგულაძე 2017 - სამოხელეო წყობა შუა საუკუნეების საქართველოში ტექსტი
2017 ცისანა აბულაძე - სულთან მეჰმედ IV-ის ბრძანებულება იერუსალიმის ყადისადმი წმინდა მიწის ქართული მონასტრების შესახებ 2017 - მრავალთავი - ტომი 25 ტექსტი
2017 ცისანა აბულაძე - მარინე ილურიძე (გახსენება) 2017 - მრავალთავი - ტომი 25 ტექსტი