2001 - მრავალთავი - ტომი XIX

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:
2001 - მრავალთავი - ტომი XIX


სრული სათაური:
მრავალთავი - ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი - ტომი XIX - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი - თბილისი - 2001


რესურსები ინტერნეტში:http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/259049

PDF ვერსია


სარჩევი
 • ლილი ხევსურიანი - კვლავ Sin 34-ის შედგენილობის საკითხისათვის
 • ლალი ჯღამაია - აბოსადმი მიძღვნილი იოანე მინჩხის საგალიბელი
 • ნინო ქაჯაია - ხელთბანის რიტუალი და მისი საგალობელი ძველ ქართულ ლიტურგიკულ ძეგლებში
 • ქეთევან ტატიშვილი - დავით აღმაშენებლის ანტონისეული განგება
 • ლია კიკნაძე -ანტონ I და მისი "ქართული ღრამმატიკა"
 • ელენე მაჭავარიანი - შავი მთის მწიგნობრული სკოლის მხატვრული ტრადიციების ასახვა XII ს. გელათის ოთხთავში
 • მაია კარანაძე - XVIII-XIX საუკუნეების ქართული ყდები
 • მაია მამაცაშვილი - "ამირან-დარეჯანიანის" წარმომავლობის საკითხისათვის
 • თამარ აბულაძე - სპარსული სუფიური პოემის პროლოგი
 • ლია სამყურაშვილი - "ხუარაზმშაჰის საუნჯის" ქართული ვერსიის დათარიღებისათვის
 • ენრიკო გაბიძაშვილი - ქართველ წმინდანთა და დღესასწაულთა მოსახსენებელი დღეები ძველი ქართული ხელნაწერების მიხედვით
 • ლიანა ახობაძე - "კოზმან და დამიანეს ცხოვრების" რედაქციათა ურთიერთმიმართებისათვის
 • ლელა ხოფერია - თავისუფალ და ზუსტ თარგმანთა ზოგიერთი თავისებურებანი ერთი ტექსტის ორი ქართული თარგმანის მიხედვით
 • თინა ცერაძე - სამონასტრო ცხოვრება და განსწავლა ქრისტიანულ ასკეზაში
 • მირანდა ბაზღაძე - "იაკობ სპარსის წამების" მეორე კიმენური რედაქცია და მისი წყაროს საკითხი
 • ირინე კაკოიაშვილი - მაქსიმე აღმსარებლის ანტიმონოფიზიტურ-ანტიმონოთელიტური ტრაქტატების ძველი ქართული თარგმანი
 • უჩა ცინდელიანი - IV მეფეთას 22-25 თავების მიმართებისათვის უცხო წყაროებთან (II ნაწილი)
 • ლელა შათირიშვილი - ბასილი ანკვირიელის თხზულება და მისი ქართული თარგმანი
 • ნანა ჩიკვატია - იოანე დამასკელის ერთი თხზულების უცნობი ქართული თარგმანი
 • დალი ჩიტუნაშვილი - აპოთეგმურ კრებულთა ქართული თარგმანების (Sin 67, Ath 17) უცნობი ავტორები
 • მაია რაფავა - ერთი უცნობი პერსონალია გრიგოლ ნაზიანზელის პირველი საღვთისმეტყველო სიტყვის (Qr 27) ქართულ-სომხურ თარგმანებში
 • თამარ მარგიანი - გრიგოლ ხუცესის "გრიგოლ ღვთისმეტყველის ცხოვრების" ეფრემ მცირისეული თარგმანი ძველ ქართულ ხელნაწერებში
 • ნინო მელიქიშვილი - ეფრემ მცირის მთარგმნელობითი მეთოდი წმ. გრიგოლ ნაზიანზელის არალიტურგიკული სიტყვების მიხედვით
 • თამარ ოთხმეზური - კვლავ ფსევდოდიონისეს მითოლოგიურ კომენტართა შესახებ
 • ქეთევან ბეზარაშვილი - საღვთისმეტყველო-რიტორიკული სტილის ზოგიერთი თავისებურებისათვის გრიგოლ ღვთისმეტყველის თხზულებებსა და მათ ქართულ თარგმანებში: სიღრმე-მიფარულება და ლაკონიურობა
 • მაია მაჭავარიანი - ბიბლიური ციტაცია გრიგოლ ნაზიანზელთან და მისი თხზულებების დავით ტბელისეულ თარგმანებში
 • ლამარა ქაჯაია - წმ. კჳრიანესა და იუსტინას წამების ხანმეტი რედაქცია
 • ციალა კახაბრიშვილი - "გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების" ანდერძი
 • ზაზა ალექსიძე - აბო თბილელის მარტვილობის თარიღი და მასთან დაკავსირებული ქართლის ერისმთავართა ქრონოლოგია
 • მზია სურგულაძე - სოციალური მეხსიერების ფაქტები "ნინოს ცხოვრებაში"
 • ელენე ცაგარეიშვილი - სომხურ წერილობით ძეგლებში დაცული ქალკედონური აღმსარებლობისა და ქალკედონელთა აღმნიშვნელ ტერმინებთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხისათვის
 • თამილა მგალობლიშვილი - IV-X საუკუნეების საქართველოში მიმდინარე რელიგიური პროცესები
 • ლელა ალექსიძე - საღვთო ნებანი ანუ "იგავნი" არეოპაგიტული კორპუსის კომენტარებში
 • ვალერი სილოგავა - ფეოდალური საქართველოს პოლიტიკური გაერთიანებისათვის ბრძოლის ქრონოლოგიიდან (კახეთის შემოერთება 1003 წ.)
 • ნანა ყანჩაველი - საქართველო-დაღესტნის ურთიერთობის ისტორიიდან
 • ცისანა ბიბილეიშვილი - ბარონ ნიკოლაის წერილი ლეონტი ნიკოლაისადმი
 • მზია ებანოიძე - რამდენიმე ცნობა ქართველთა შესახებ წმ. მიწაზე მე-17-18 საუკუნეების ინგლისელი მოგზაურების მიხედვით
 • ცისანა აბულაძე - წმინდა საფლავის მოხილვის ოსმალური კანონი
 • ედიშერ ხოშტარია-ბროსე - კვლავ VII საუკუნის ქართული მატიანის შესახებ
 • დოდო ლომიძე - თეიმურაზ II-ის 1740 წლის საბუთი ქართლში სამეფო ხელისუფლების აღდგენის შესახებ
 • გულიკო მჭედლიძე - გერმანოზიშვილთა საგვარეულოს ისტორიიდან
 • რაულ ჩაგუნავა - "მოქცევაჲ ქართლისაჲს" ქრონოლოგიისათვის
 • ვახტანგ ჯობაძე - წმ. ბარლაამის მონასტერი კასიუსის მთაზე
 • დარეჯან გოგაშვილი - მეტალური ოქროსაგან ოქრომელნის დამზადებისათვის საჭირო ოქროს ფხვნილის მიღების რამდენიმე მეთოდი
 • თეა საყვარელიძე, მიხეილ ქავთარია - ზურაბ ჭუმბურიძე, "ქართული ხელნაწერების კვალდაკვალ", თბილისი, 2000 წ.