ალექსიძე ზაზა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1963 ზაზა ალექსიძე - უძველესი ქართული სოციალური ტერმინები 1963-1 - მაცნე ტექსტი
1971 ზაზა ალექსიძე - დავით ქობაირელის "მოსახსენებლის" ერთი ადგილის განმარტებისათვის 1971-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1972 ზაზა ალექსიძე - "ნაწილი სომხითისაი" არსენი საფარელის ტრაქტატში "განყოფისათვის ქართლისა და სომხითისა" 1972-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1972 ზაზა ალექსიძე - არსენი საფარელი ტრაქტატის - "განყოფისათვის ქართლისა და სომხითისა" - კრიტიკისათვის 1972-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1973 ზაზა ალექსიძე - უხტანესის ცნობების კრიტიკისათვის 1973-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1973 ზაზა ალექსიძე - მასალები დვინის 506 წლის საეკლესიო კრების ისტორიისათვის 1973-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1974 ზაზა ალექსიძე - რელიგიური სიტუაციის შესახებ VI საუკუნის კავკასიაში 1974-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1975 ზაზა ალექსიძე - არსენი საფარელი ტრაქტატის - "განყოფისათვის ქართლისა და სომხითისა" - თარიღისათვის 1975-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1976 ზაზა ალექსიძე - არსენი საფარელი ანტიმონოფიზიტური ტრაქტატის - "განყოფისათვის ქართლისა და სომხითისა" - დათარიღებისათვის 1976-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1978 ზაზა ალექსიძე - ჩვაბიანის მაცხოვრის ეკლესიის ფრესკული წარწერების თარიღისათვის 1978-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1978 ზაზა ალექსიძე - ატენის სიონის სომხური წარწერები 1978 - ზ. ალექსიძე - "ატენის სიონის სომხური წარწერები" -
1983 ზაზა ალექსიძე - კავკასია და ქრისტიანული აღმოსავლეთი IV და VI მსოფლიო კრებებს შორის 1983 - თსუ შრომები - ტ.241 ტექსტი
2011 ზაზა ალექსიძე - ვინ იყო ტაოს პირველი ეპისკოპოსი 2011 - საისტორიო კრებული - I ტექსტი
2013 ზაზა ალექსიძე - ვინ იყო აბუქაბ ზოლავარი? 2013 - საისტორიო კრებული - III ტექსტი
2014 ზაზა ალექსიძე - განძასარის წარწერა 2014-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი