1983 - თსუ შრომები - ტ.241

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

თსუ შრომები - ტ.241

სრული სათაური:

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები - ტ.241 (აღმოსავლეთმცოდნეობა) - 1983 წ.

რესურსები ინტერნეტში:

http://digitallibrary.tsu.ge/book/!2017/n39/shromebi_241_agmo/index.html#/0

შინაარსი[edit]

  • ლეონ მელიქსეთ-ბეგი - კახეთ-ჰერეთ-სომხითის საკვანძო საკითხის გარკვევისათვის ("ქორებისკოპოსი" თუ "ქორიკოზი", "გურგენი" თუ "კორიკე")
  • ლევონ ზექიანი - განხეთქილება ქართულ და სომხურ ეკლესიებს შორის VII ს-ის დამდეგს
  • ზაზა ალექსიძე - კავკასია და ქრისტიანული აღმოსავლეთი IV და VI მსოფლიო კრებებს შორის
  • დავით კაციტაძე - X საუკუნის სპარსული და არაბული წყაროების ცნობები აღმოსავლეთ ამიერკავკასიის ქალაქების ისტორიისათვის
  • ოთარ ცქიტიშვილი - ფეოდალური საქართველოს ისტორიიდან