ცქიტიშვილი ოთარ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1963 ოთარ ცქიტიშვილი - ძველი თბილისის ისტორიიდან (ისნის საკითხისათვის) 1963-5 - მაცნე ტექსტი
1967 ოთარ ცქიტიშვილი - სიბტ იბნ ალ-ჯაუზის ცნობა დავით აღმაშენებლის შესახებ 1967 - თსუ შრომები - ტ.118 ტექსტი
1968 ოთარ ცქიტიშვილი - მასალები საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ისტორიისათვის გიორგი I-ის მეფობის ხანაში 1968-4 - მაცნე ტექსტი
1971 О.В. Цкитишвили - К вопросу о характере внутренней застройки некоторых шахристанов Средней Азии и мадины Ал-Мансура 1971 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი III -
1976 ოთარ ცქიტიშვილი - ჰაბიბ იბნ მასლამას "დაცვის სიგელი" აბუ უბაიდის თხზულებაში 1976-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1979 ოთარ ცქიტიშვილი - ივანე ჯავახიშვილის "ქართველი ერის ისტორიის" არაბული წყაროები 1979 - თსუ შრომები - ტ.206 ტექსტი
1980 ოთარ ცქიტიშვილი - არაბეთ-საქართველოს კულტურული ურთიერთობის ისტორიიდან (X-XI სს.) 1980-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1983 ოთარ ცქიტიშვილი - ფეოდალური საქართველოს ისტორიიდან 1983 - თსუ შრომები - ტ.241 ტექსტი
1984 ოთარ ცქიტიშვილი - აჰმად იბნ ასამ ალ-ქუფი არაბთა პირველი ლაშქრობების შესახებ საქართველოში 1984-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1986 ოთარ ცქიტიშვილი - არაბთა მფლობელობის წინააღმდეგ ქართველი ხალხის განმათავისუფლებელი ბრძოლის ისტორიიდან (აჰმად იბნ ასამ ალ-ქუფის ცნობათა მიხედვით) 1986-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1991 ოთარ ცქიტიშვილი - ჰაბიბ იბნ მასლამას "დაცვის სიგელი" ჰუმაიდ იბნ ზანჯუვაიჰის "ქონების წიგნში" 1991-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1991 ოთარ ცქიტიშვილი - მონოგრაფია საქართველოს ერთსაუკუნოვან საგარეო-პოლიტიკურ ურთიერთობებზე 1991-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი