2007 - მრავალთავი - ტომი 22

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:
2007 - მრავალთავი - ტომი 22


სრული სათაური:
მრავალთავი - ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი - ტომი 22 - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი - თბილისი - 2017


რესურსები ინტერნეტში:

PDF ვერსია

სარჩევი
ფილოლოგია
 • ლიანა ახობაძე - "თეოქტისტე ლეზველის ცხოვრების" ქართული რედაქციები
 • ლელა შათირიშვილი - ბასილი ანკჳრიელის თხზულების ქართული თარგმანის სავარაუდო ბერძნული დედნის დადგენის ცდა
 • რუსუდან გვარამია - ზოგიერთი ცნობა რამდენიმე ჰაგიოგრაფიული თხზულების ქართულ-არაბული ვერსიების შესახებ
 • ანა ხარანაული - “ანას გალობის” ქართული ტექსტი, მისი ბერძნული წყაროები და ქართული ბიბლიის თარგმანის ისტორიის პრობლემები
 • ეკა დუღაშვილი - კოზმა იერუსალიმელის საგალობელთა თარგმანები X საუკუნის ქართულ იადგარებში
 • ქეთევან ბეზარაშვილი - გრიგოლ ღვთისმეტყველის თხზულებების (Or. 20, Or 37, “სწავლანი სულიერნი”) შემცველი ეფთვიმე ათონელისეული ხელნაწერი კრებულების ურთიერთმიმართება
 • ანა ჩიკვატია - ელინური სიბრძნე და ერეტიკოსთა სწავლება ეფთვიმე მთაწმიდლის "წინამძღუარში"
 • ენრიკო გაბიძაშვილი - ეფთვიმე მთაწმიდელის ერთი თარგმანის ირგვლივ შექმნილი გაუგებრობის გამო
 • PDF მაია მაჭავარიანი - ტაო-კლარჯეთისა და შავი მთის მწიგნობრული სკოლების ისტორიიდან: ორი დავითი ძველ ქართულ მწერლობაში
 • დავით შენგელია - ისევ “დოგმატიკონის” ნუსხების, “გამოკრებანი წამებათანის” ავტორისა და არსენ იყალთოელის შესახებ
 • მაია რაფავა - ერთი იამბიკოს შესახებ პროკლე დიადოხოსის “კავშირნი ღვთისმეტყველებითნისა” და იოანე პეტრიწის “განმარტებების” ე. წ. ბოლოსიტყვაობაში
 • ლელა ალექსიძე - ნება ნეოპლატონიზმში: პროკლე და პეტრიწი
 • თინა ცერაძე, ლელა ხოფერია - დანიელ ხამბაშურის ეპისტოლე – ქართული კანონიკური მწერლობის დღემდე უცნობი ძეგლი
 • PDF ლია სამყურაშვილი - შუააზიური კოლექციის არაბული სამედიცინო ხელნაწერები
 • ქეთევან ტატიშვილი - ანტონ კათალიკოსის ორიგინალურ საგალობელთა მიმართება ბიბლიურ წიგნებთან (დავით აღმაშენებლისა და გრიგოლ ხანძთელის საგალობელთა მიხედვით)
 • PDF ციალა კახაბრიშვილი - იოანე ბატონიშვილის "მცირე უწყების" ავტორობის საკითხი
 • PDF ლია კიკნაძე - ვასილ ჭილაძის რუსულ-ქართული ლექსიკონი
 • PDF ზაზა ალექსიძე - გრიგოლ რობაქიძე და ყურბან საიდი (ესად ბეი). ახალი მასალა
ტექსტების პუბლიკაცია
 • ციალა ქურციკიძე - პავლეს აპოკალიფსი (“პავლეს ცათა მოხილვა”)
 • თამარ ოთხმეზური - გრიგოლ ნაზიანზელის თხზულებათა კომენტარები ქართულ მთარგმნელობით ტრადიციაში: “აღვსების საკითხავის” ბასილი მინიმუსის განმარტება
წყაროთმცოდნეობა
ეპიგრაფიკა
ისტორია
 • PDF ნათია ფსუტური - XVII საუკუნის მეორე ნახევრის აღმოსავლეთ საქართველოს შიდაპოლიტიკური ისტორიიდან
 • PDF გულიკო მჭედლიძე - ქვათახევის მონასტრის ისტორიიდან (XIX საუკუნის ქართული ისტორიული მასალების მიხედვით)
ხელნაწერი წიგნის ისტორიიდან
 • PDF მაია კარანაძე - X საუკუნის კიდევ ერთი ხელნაწერის ყდა სინის მთის ქართულ ხელნაწერთა ახალი კოლექციიდან
 • PDF ელენე მაჭავარიანი - მხატვრულად გაფორმებული ქართული ხელნაწერი: შრომის ორგანიზაციის ზოგიერთი საკითხისათვის
საარქივო ფონდებიდან
მეცნიერების ისტორიიდან
ქრონიკა, ინფორმაცია