აბულაძე თამარ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2007 აბულაძე თამარ, კლდიაშვილი დარეჯან, ოთხმეზური თამარ, პაპუაშვილი ნუგზარ - ნიკო ხუციშვილი (ნეკროლოგი) 2007 - მრავალთავი - ტომი 22 ტექსტი
2010 თამარ აბულაძე - “იადიგარ დაუდის” სპარსული წყაროს შესახებ 2010 - მრავალთავი - ტომი 23 ტექსტი
2010 ქართული ხელნაწერი წიგნი (V-XIX სს.) - ელექტრონული ალბომი - შეადგინეს მაია კარანაძემ, ლელა შათირიშვილმა, ნესტან ჩხიკვაძემ, თამარ აბულაძის მონაწილეობით - ნესტან ჩხიკვაძის რედაქციით 2010 - ქართული ხელნაწერი წიგნი ტექსტი
2012 თამარ აბულაძე, ელენე გიუნაშვილი - ავშართა პერიოდის სპარსული და ქართული-სპარსული ორენოვანი ისტორიული დოკუმენტები საქართველოს სიძველეთსაცავებში 2012 - საისტორიო კრებული - II ტექსტი
2015 თამარ აბულაძე - სამეცნიერო შინაარსის ქართული ხელნაწერები და აღმოსავლური კულტურული ტრადიცია 2015 - მრავალთავი - ტომი 24 ტექსტი
2015 აბულაძე თამარ, აბულაძე ცისანა, სურგულაძე მზია, რაფავა მაია - მოგონება: რუსუდან გვარამია, მაია მამაცაშვილი, ვალერი სილოგავა, ნინო ქაჯაია, ციალა ქურციკიძე, ნანა ყანჩაველი, გურამ ჯანდიერი 2015 - მრავალთავი - ტომი 24 ტექსტი
2017 ცენტრალური და ადგილობრივი სამოხელეო წყობა შუა საუკუნეების საქართველოში (ენციკლოპედიური ლექსიკონი) - ავტორები: თამარ აბულაძე, ცისანა აბულაძე, ხათუნა ბაინდურაშვილი, ვლადიმერ კეკელია, დარეჯან კლდიაშვილი, მზია სურგულაძე 2017 - სამოხელეო წყობა შუა საუკუნეების საქართველოში ტექსტი
2017 თამარ აბულაძე - "შაჰ-ნამეს" დასთანები სპარსულ ხელნაწერთა შუააზიურ კოლექციაში 2017 - მრავალთავი - ტომი 25 ტექსტი