გიუნაშვილი ელენე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2012 თამარ აბულაძე, ელენე გიუნაშვილი - ავშართა პერიოდის სპარსული და ქართული-სპარსული ორენოვანი ისტორიული დოკუმენტები საქართველოს სიძველეთსაცავებში 2012 - საისტორიო კრებული - II ტექსტი