კეკელია ვლადიმერ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2010 ვლადიმერ კეკელია - დავით ძე ქართველთა მეფისა – კილიკიელი კონეტაბლი 2010 - მრავალთავი - ტომი 23 ტექსტი
2011 ვლადიმერ კეკელია - ქართულ სინოდიკონებში დაცულ ჯვაროსანთა მოსახსენებლების პროსოპოგრაფიული შესწავლის საკითხისათვის 2011 - საისტორიო კრებული - I ტექსტი
2012 ვლადიმერ კეკელია - გზები და მოგზაურები ბიზანტიაში "გიორგი მთაწმინდელის ცხოვრების" მიხედვით 2012 - საისტორიო კრებული - II ტექსტი
2012 ვლადიმერ კეკელია - ქართველები უფლის საფლავზე სამი იერუსალიმური ხელნაწერის კოლოფონების მიხედვით (XIV საუკუნე) 2012 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - X-XI ტექსტი
2017 ცენტრალური და ადგილობრივი სამოხელეო წყობა შუა საუკუნეების საქართველოში (ენციკლოპედიური ლექსიკონი) - ავტორები: თამარ აბულაძე, ცისანა აბულაძე, ხათუნა ბაინდურაშვილი, ვლადიმერ კეკელია, დარეჯან კლდიაშვილი, მზია სურგულაძე 2017 - სამოხელეო წყობა შუა საუკუნეების საქართველოში ტექსტი