კლდიაშვილი დარეჯან

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ბიბლიოგრაფია[edit]

დარეჯან კლდიაშვილის ბიბლიოგრაფია

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1979 დარეჯან კლდიაშვილი - ჯაყელ-ბოცოსძეთა საგვარეულოს ისტორიისათვის (XI-XII სს.) 1979-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1980 დარეჯან კლდიაშვილი - ჯაყელთა ფეოდალური საგვარეულოს ისტორიისათვის (XI ს.) საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე - 1980 - ტომი 98 - N 2 ტექსტი
1982 დარეჯან კლდიაშვილი - XIV საუკუნის დამდეგის საქართველოს ისტორიიდან (გიორგი V ბრწყინვალის გამეფების თარიღისათვის) 1982-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1986 დარეჯან კლდიაშვილი - ხოვლეს (ზესხევის) წარწერები 1986 - მრავალთავი - ტომი XIII ტექსტი
1989 დარეჯან კლდიაშვილი - სინის მთის წმ. გიორგის ხატი დავით აღმაშენებლის პორტრეტული გამოსახულებით 1989 - მრავალთავი - ტომი XV ტექსტი
1989 დარეჯან კლდიაშვილი - სამხრეთ საქართველოს ისტორიის მკვლევარი 1989 - მრავალთავი - ტომი XV ტექსტი
1991 დარეჯან კლდიაშვილი, ზაზა სხირტლაძე - 980 წლის წარწერა თელოვანის ჯვარპატიოსნიდან 1991 - მრავალთავი - ტომი XVI ტექსტი
1999 დარეჯან კლდიაშვილი - ავაგ ათაბაგის წარწერა გარეჯის მრავალმთის უდაბნოს მონასტერში 1999 - მრავალთავი - ტომი XVIII ტექსტი
2003 დარეჯან კლდიაშვილი - სინას სულთა მატიანე ზედგენისძეთა მოსახსენებლები 2003 - მრავალთავი - ტომი XX ტექსტი
2005 დარეჯან კლდიაშვილი - მიძნაძორის მონასტრის სულთა მატიანე 2005 - მრავალთავი - ტომი XXI ტექსტი
2007 დარეჯან კლდიაშვილი - უცნობი წარწერები არტანუჯიდან 2007 - მრავალთავი - ტომი 22 ტექსტი
2007 აბულაძე თამარ, კლდიაშვილი დარეჯან, ოთხმეზური თამარ, პაპუაშვილი ნუგზარ - ნიკო ხუციშვილი (ნეკროლოგი) 2007 - მრავალთავი - ტომი 22 ტექსტი
2012 დარეჯან კლდიაშვილი, მარინა მესხია - გარეჯელი იეროდიაკონი იოსტოს მრევლიშვილი (აღმშენებლობა წმ. დავითის ლავრაში და მოგზაურობა წმინდა მიწაზე) 2012 - საისტორიო კრებული - II ტექსტი
2015 დარეჯან კლდიაშვილი - ფერადი გრავიურა რუსეთის იმპერატრიცა ეკატერინე I-ისა და იმპერატორ პეტრე I დიდის პორტრეტით ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრიდან 2015 - მრავალთავი - ტომი 24 ტექსტი
2017 დარეჯან კლდიაშვილი - სვეტის უდაბნოს სულთა მატიანე 2017 - მრავალთავი - ტომი 25 ტექსტი

კოლექტიური ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1991 "პირთა ანოტირებული ლექსიკონი" - XI-XVII სს. ქართული ისტორიული საბუთების მიხედვით - ტომი I - გამოსაცემად მოამზადეს: დ. კლდიაშვილმა, მ. სურგულაძემ, ე. ცაგარეიშვილმა, გ. ჯანდიერმა 1991 - პირთა ანოტირებული ლექსიკონი - ტომი I -
1993 "პირთა ანოტირებული ლექსიკონი" - XI-XVII სს. ქართული ისტორიული საბუთების მიხედვით - ტომი II - გამოსაცემად მოამზადეს: დ. კლდიაშვილმა, მ. სურგულაძემ 1993 - პირთა ანოტირებული ლექსიკონი - ტომი II -
2004 "პირთა ანოტირებული ლექსიკონი" - XI-XVII სს. ქართული ისტორიული საბუთების მიხედვით - ტომი III - მასალები შეკრიბეს და გამოსაცემად მოამზადეს: ანა ბაქრაძემ, ლევან რატიანმა და გიორგი ოთხმეზურმა - ტომი შეადგინეს დარეჯან კლდიაშვილმადა მზია სურგულაძემ 2004 - პირთა ანოტირებული ლექსიკონი - ტომი III -
2007 "პირთა ანოტირებული ლექსიკონი" - XI-XVII სს. ქართული ისტორიული საბუთების მიხედვით - ტომი IV - მასალები შეკრიბეს და გამოსაცემად მოამზადეს: გიორგი ოთხმეზურმა, გულიკო მჭედლიძემ, მზია სურგულაძემ, დავით ჟღენტმა, ანა ბაქრაძემ, თინა ენუქიძემ და დარეჯან კლდიაშვილმა - ტომი შეადგინეს მზია სურგულაძემ და დარეჯან კლდიაშვილმა 2007 - პირთა ანოტირებული ლექსიკონი - ტომი IV -
2014 "ქართული ისტორიული საბუთები" - XV საუკუნის მეორე ნახევარი - შეადგინეს თინათინ ენუქიძემ, დარეჯან კლდიაშვილმა, მზია სურგულაძემ - გამოსაცემად მოამზადა მზია სურგულაძემ 2014 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III -
2015 "პირთა ანოტირებული ლექსიკონი" - XI-XVII სს. ქართული ისტორიული საბუთების მიხედვით - ტომი V - მასალები შეკრიბეს და გამოსაცემად მოამზადეს: დარეჯან კლდიაშვილმა, ნანა მშვიდობაძემ, გულიკო მჭედლიძემ, მზია სურგულაძემ - ტომი შეადგინა და რედაქცია გაუკეთა მზია სურგულაძემ 2015 - პირთა ანოტირებული ლექსიკონი - ტომი V ტექსტი
2017 ცენტრალური და ადგილობრივი სამოხელეო წყობა შუა საუკუნეების საქართველოში (ენციკლოპედიური ლექსიკონი) - ავტორები: თამარ აბულაძე, ცისანა აბულაძე, ხათუნა ბაინდურაშვილი, ვლადიმერ კეკელია, დარეჯან კლდიაშვილი, მზია სურგულაძე 2017 - სამოხელეო წყობა შუა საუკუნეების საქართველოში ტექსტი