1989 - მრავალთავი - ტომი XV

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:
1989 - მრავალთავი - ტომი XV


სრული სათაური:
მრავალთავი - ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი - ტომი XV - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი - თბილისი - 1989


რესურსები ინტერნეტში:http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/259024

PDF ვერსია


სარჩევი
 • ნარგიზა გოგუაძე - კრიპტოგრამა X საუკუნის ათონურ ნუსხაში
 • ედიშერ ჭელიძე - "ანტონ დიდის ცხოვრების" ძველი ქართული თარგმანებისა და რედაქციების ურთიერთმიმართების შესახებ
 • თამარ ოთხმეზური - გრიგოლ ნაზიანზელის თხზულებათა კომენტირების ისტორიიდან
 • ლიანა ახობაძე - ნოემბრის თვის მეტაფრასების ორი ათონური ნუსხა
 • უჩა ცინდელიანი - "მეფეთა წიგნების" ქართული ფრაგმენტები სომხეთის წიგნთსაცავებიდან
 • ნინო შალამბერიძე - "ლონგინოზის მარტვილობის" მეტაფრასული ვერსიის შესახებ
 • М. А. Момина, Б. Л. Фонкич - Греческая триодь X-XI вв. Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова Щедрина
 • მზექალა შანიძე - ფსალმუნის ათონური ნუსხა
 • დარეჯან კლდიაშვილი - სინის მთის წმ. გიორგის ხატი დავით აღმაშენებლის პორტრეტული გამოსახულებით
 • ლევან რატიანი - თეიმურაზ II-ისა და ერეკლე II-ის ბრძოლა წინაფეოდალურ ოპოზიციასთან
 • ედიშერ ხოშტარია-ბროსე - სიტყვა "მუშაკის" მნიშვნელობისათვის ძველ ქართულ წერილობით ძეგლებში
 • ვალერი სილოგავა - XI საუკუნის ქართველი მწიგნობარი ბასილი თორელმყოფელი და მისი ანდერძები
 • ნიკოლოზ (ლაშა) ჯანაშია - "დაწერილი ფავნელისა მღვიმისადმი" (არქეოგრაფიული შენიშვნები)
 • რუსუდან გვარამია, ციალა ქურციკიძე - ელენე მეტრეველი
ქრ. შარაშიძის დაბადების 100 წლისთავის გამო