რატიანი ლევან

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1978 ლევან რატიანი - აღმოსავლეთ საქართველოს შინა პოლიტიკური ვითარება XVIII ს-ის 40-50-იან წლებში 1978 - მრავალთავი - ტომი VI ტექსტი
1981 ლევან რატიანი - მასალები მჭადიჯვრისა და ყვარლის ბრძოლების ისტორიისათვის 1981 - მრავალთავი - ტომი IX ტექსტი
1989 ლევან რატიანი - თეიმურაზ II-ისა და ერეკლე II-ის ბრძოლა წინაფეოდალურ ოპოზიციასთან 1989 - მრავალთავი - ტომი XV ტექსტი
1999 ლევან რატიანი - თეიმურაზ II-ისა და ერეკლე II-ის ბრძოლა ქართლ-კახეთის სამეფოს პოლიტიკური გავლენის ზრდისათვის ამიერკავკასიაში (XVIII ს. შუა ხანებში) 1999 - მრავალთავი - ტომი XVIII ტექსტი
2004 "პირთა ანოტირებული ლექსიკონი" - XI-XVII სს. ქართული ისტორიული საბუთების მიხედვით - ტომი III - მასალები შეკრიბეს და გამოსაცემად მოამზადეს: ანა ბაქრაძემ, ლევან რატიანმა და გიორგი ოთხმეზურმა - ტომი შეადგინეს დარეჯან კლდიაშვილმადა მზია სურგულაძემ 2004 - პირთა ანოტირებული ლექსიკონი - ტომი III -