ბაქრაძე ანა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1960 ანა ბაქრაძე - ქართველ მდივან-მწიგნობრებთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხი 1960 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. II ტექსტი
1961 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა - ტომი II - შედგენილია და დასაბეჭდად დამზადებული: ა. ბაქრაძის, თ. ბრეგაძის, ე. მეტრეველისა და მზ. შანიძის მიერ ე. მეტრეველის რედაქციით 1961 - ხელნაწერთა აღწერილობა - S კოლექცია - ტომი II ტექსტი
1962 ანა ბაქრაძე - XVII-XVIII საუკუნეების ქართველ მდივან-მწიგნობართა გენეალოგიის საკითხისათვის (მარტიროზაშვილები, ბეგთაბეგიშვილები) 1962 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. IV ტექსტი
1963 ანა ბაქრაძე - თუმანიშვილთა გენეალოგიის დადგენის ცდა (XV-XVII სს.) 1963 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. V ტექსტი
1966 ანა ბაქრაძე - მდივან-მწიგნობრის სახელოს საკითხისათვის 1966-6 - მაცნე ტექსტი
1983 ანა ბაქრაძე - თუმანიშვილთა საგვარეულოს გენეალოგიის დადგენის ცდა XVII-XVIII სს 1983-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1986 ანა ბაქრაძე - თეიმურაზ I-ის ბეჭდები 1986-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1986 ანა ბაქრაძე - ქართული საფრაგისტიკის ისტორიიდან (მეფე მამუკას ბეჭედი) 1986 - საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები - ტომი V _
2004 "პირთა ანოტირებული ლექსიკონი" - XI-XVII სს. ქართული ისტორიული საბუთების მიხედვით - ტომი III - მასალები შეკრიბეს და გამოსაცემად მოამზადეს: ანა ბაქრაძემ, ლევან რატიანმა და გიორგი ოთხმეზურმა - ტომი შეადგინეს დარეჯან კლდიაშვილმა და მზია სურგულაძემ 2004 - პირთა ანოტირებული ლექსიკონი - ტომი III -
2007 "პირთა ანოტირებული ლექსიკონი" - XI-XVII სს. ქართული ისტორიული საბუთების მიხედვით - ტომი IV - მასალები შეკრიბეს და გამოსაცემად მოამზადეს: გიორგი ოთხმეზურმა, გულიკო მჭედლიძემ, მზია სურგულაძემ, დავით ჟღენტმა, ანა ბაქრაძემ, თინა ენუქიძემ და დარეჯან კლდიაშვილმა - ტომი შეადგინეს მზია სურგულაძემ და დარეჯან კლდიაშვილმა 2007 - პირთა ანოტირებული ლექსიკონი - ტომი IV -