მეტრეველი ელენე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ბიობიბლიოგრაფია


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1959 ელენე მეტრეველი - ეფრემ მცირის ავტოგრაფი 1959 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. I ტექსტი
1961 ელენე მეტრეველი - შენიშვნები შოთა მეჭურჭლეთუხუცესის აღაპისა და შოთა რუსთველის ფრესკის შესახებ 1961-3 - მაცნე ტექსტი
1961 ელენე მეტრეველი - ერთი რეპლიკის გამო 1961 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. III ტექსტი
1962 ელენე მეტრეველი - მასალები იერუსალიმის ქართული კოლონიის ისტორიისათვის XI-XVII ს.ს. 1962 - მეტრეველი ელენე - მასალები იერუსალიმის ქართული კოლონიის ისტორიისათვის XI-XVII ს.ს. ტექსტი
1962 ელენე მეტრეველი - იერუსალიმის რამდენიმე ქართული მონასტრის დათარიღების ცდა 1962 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. IV ტექსტი
1963 ელენე მეტრეველი - ტრ. რუხაძე, ქართულ-რუსული ლიტერატურული ურთიერთობის ისტორიიდან XVI-XVIII სს. 1963 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. V ტექსტი
1964 ელენე მეტრეველი - ჯვარის მონასტრის სააღაპე წიგნის უძველესი ფენის დათარიღებისათვის 1964-5 - მაცნე ტექსტი
1971 ელენე მეტრეველი - ნიკო მარისა და ექვთიმე თაყაიშვილის მიმოწერიდან 1971 - მრავალთავი - ტომი I ტექსტი
1975 ელენე მეტრეველი - გადამწერსა და მხატვარს შორის შრომის განაწილების საკითხისათვის ხელნაწერი წიგნის მხატვრული კომპოზიციის შექმნის დროს 1975 - მრავალთავი - ტომი IV ტექსტი
1975 ელენე მეტრეველი - ნავ-ყვარყვარეს უცნობი დოკუმენტი 1975 - მრავალთავი - ტომი IV ტექსტი
1975 ელენე მეტრეველი - შეჰანის უდაბნო - XI საუკუნის უცნობი ქართული სკრიპტორიუმი პალესტინაში 1975 - მრავალთავი - ტომი V ტექსტი
1983 ელენე მეტრეველი - საფრანგეთში სამეცნიერო მივლინების შესახებ 1983 - მრავალთავი - ტომი X ტექსტი
1987 ელენე მეტრეველი - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტის 25 წლის მოღვაწეობის მოკლე მიმოხილვა 1987 - მრავალთავი - ტომი XIV ტექსტი
1989 ელენე მეტრეველი - ქრ. შარაშიძე 1989 - მრავალთავი - ტომი XV ტექსტი
2007 ელენე მეტრეველი - ფიქრი ძველ ქართულ ხელნაწერებზე 2007 - მრავალთავი - ტომი 22 ტექსტი

კოლექტიური ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1950 საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების ყოფილი მუზეუმის ხელნაწერები (H კოლექცია) - კორნელი კეკელიძის საერთო რედაქციით - ტომი IV - შედგენილია და დასაბეჭდად დამზადებული ელენე მეტრეველის მიერ 1950 - ხელნაწერთა აღწერილობა - H კოლექცია - ტომი IV ტექსტი
1953 საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების ყოფილი მუზეუმის ხელნაწერები (H კოლექცია) - ტომი VI - შედგენილია და დასაბეჭდად მომზადებული ნ. კასრაძის, ე. მეტრეველის, ლ. მეფარიშვილის, ლ.ქუთათელაძისა და ქ. შარაშიძის მიერ - ალ.ბარამიძის რედაქციით 1953 - ხელნაწერთა აღწერილობა - H კოლექცია - ტომი VI ტექსტი
1957 საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - მუზეუმის ხელნაწერთა ახალი (Q) კოლექცია - ტომი I - შედგენილი ე. მეტრეველისა და ქრ. შარაშიძის მიერ ილ. აბულაძის რედაქციით 1957 - ხელნაწერთა აღწერილობა - Q კოლექცია - ტომი I ტექსტი
1958 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ახალი (Q) კოლექციისა - ტომი II - შედგენილია და დასაბეჭდად დამზადებული: თ. ბრეგაძის, თ. ენუქიძის, ნ. კასრაძის, ელ. მეტრეველის, ლ. ქუთათელაძისა და ქრ. შარაშიძის მიერ ილ. აბულაძის რედაქციით 1958 - ხელნაწერთა აღწერილობა - Q კოლექცია - ტომი II ტექსტი
1959 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა - ტომი I - შედგენილია და დასაბეჭდად დამზადებული: თ. ბრეგაძის, თ. ენუქიძის, ნ. კასრაძის, ლ. ქუთათელაძისა და ქრ. შარაშიძის მიერ ე. მეტრეველის რედაქციით 1959 - ხელნაწერთა აღწერილობა - S კოლექცია - ტომი I ტექსტი
1961 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა - ტომი II - შედგენილია და დასაბეჭდად დამზადებული: ა. ბაქრაძის, თ. ბრეგაძის, ე. მეტრეველისა და მზ. შანიძის მიერ ე. მეტრეველის რედაქციით 1961 - ხელნაწერთა აღწერილობა - S კოლექცია - ტომი II ტექსტი
1963 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა - ტომი III - შედგენილია და დასაბეჭდად დამზადებული: თ. ენუქიძის, ე. მეტრეველის, მ. ქავთარიას, ლ. ქუთათელაძის, მ. შანიძისა და ქრ. შარაშიძის მიერ ე. მეტრეველის რედაქციით 1963 - ხელნაწერთა აღწერილობა - S კოლექცია - ტომი III ტექსტი
1965 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა - ტომი IV - შედგენილია და დასაბეჭდად დამზადებული: თ. ბრეგაძის, ლ. კიკნაძის, მ. ქავთარიას, ლ. ქაჯაიას, მ. შანიძის, ქრ. შარაშიძის და ც. ჭანკიევის მიერ ე. მეტრეველის რედაქციით 1965 - ხელნაწერთა აღწერილობა - S კოლექცია - ტომი IV ტექსტი
1967 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა - ტომი V - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ. ბრეგაძემ, თ. ენუქიძემ, ლ. კიკნაძემ, მ. შანიძემ და ც. ჭანკიევმა ე. მეტრეველის რედაქციით 1967 - ხელნაწერთა აღწერილობა - S კოლექცია - ტომი V ტექსტი
1969 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა - ტომი VI - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ. ბრეგაძემ, ლ. ქაჯაიამ, ლ. ქუთათელაძემ, მ. შანიძემ და ც. ჭანკიევმა ე. მეტრეველის რედაქციით 1969 - ხელნაწერთა აღწერილობა - S კოლექცია - ტომი VI ტექსტი
1973 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა - ტომი VII - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ. ბრეგაძემ, მ. ქავთარიამ, ლ. ქაჯაიამ, ლ. ქუთათელაძემ და ც. ჭანკიევმა ელ. მეტრეველის რედაქციით 1973 - ხელნაწერთა აღწერილობა - S კოლექცია - ტომი VII ტექსტი
1973 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის (A) კოლექციისა - ტომი I1 - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ. ბრეგაძემ, მ. ქავთარიამ და ლ. ქუთათელაძემ ელ. მეტრეველის რედაქციით 1973 - ხელნაწერთა აღწერილობა - A კოლექცია - ტომი I - ნ.1 ტექსტი
1976 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის (A) კოლექციისა - ტომი I2 - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ. ბრეგაძემ, ც. კახაბრიშვილმა, თ. მგალობლიშვილმა, მ. ქავთარიამ, ლ. ქუთათელაძემ და ც. ჯღამაიამ ელ. მეტრეველის რედაქციით 1976 - ხელნაწერთა აღწერილობა - A კოლექცია - ტომი I - ნ.2 ტექსტი
1978 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - სინური კოლექცია - I ნაკვეთი - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს ელ. მეტრეველმა, ც. ჭანკიევმა, ლილი ხევსურიანმა და ლ. ჯღამაიამ - რედაქტორი: ელენე მეტრეველი 1978 - სინას მთის ხელნაწერთა აღწერილობა - ტომი I ტექსტი
1979 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - სინური კოლექცია - II ნაკვეთი - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს ც. ჭანკიევმა და ლ. ჯღამაიამ - რედაქტორი: ელენე მეტრეველი 1979 - სინას მთის ხელნაწერთა აღწერილობა - ტომი II ტექსტი
1980 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის (A) კოლექციისა - ტომი I3 - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ. ბრეგაძემ, მ. ქავთარიამ, ლ. ქუთათელაძემ ელ. მეტრეველის რედაქციით 1980 - ხელნაწერთა აღწერილობა - A კოლექცია - ტომი I - ნ.3 ტექსტი
1985 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის (A) კოლექციისა - ტომი I4 - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ.ბრეგაძემ, მ.ქავთარიამ, ლ.ქუთათელაძემ ელ.მეტრეველის რედაქციით 1985 - ხელნაწერთა აღწერილობა - A კოლექცია - ტომი I - ნ.4 ტექსტი
1986 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის (A) კოლექციისა - ტომი II1 - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ.ბრეგაძემ, ც.კახაბრიშვილმა, მ.ქავთარიამ, ლ.ქუთათელაძემ, ც.ჭანკიევმა, ლ.ხევსურიანმა ელენე მეტრეველის რედაქციით 1986 - ხელნაწერთა აღწერილობა - A კოლექცია - ტომი II - ნ.1 ტექსტი
1987 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - სინური კოლექცია - III ნაკვეთი - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს რ. გვარამიამ, ელ. მეტრეველმა, ც. ჭანკიევმა, ლ. ხევსურიანმა და ლ. ჯღამაიამ 1987 - სინას მთის ხელნაწერთა აღწერილობა - ტომი III -
2004 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის (A) კოლექციისა - ტომი II2 - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ.ბრეგაძემ, ც.კახაბრიშვილმა, ელ.მეტრეველმა, მ.ქავთარიამ, ც.ჭანკიევმა ელენე მეტრეველის რედაქციით 2004 - ხელნაწერთა აღწერილობა - A კოლექცია - ტომი II - ნ.2 ტექსტი

სტატიები ელენე მეტრეველზე[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1989 რუსუდან გვარამია, ციალა ქურციკიძე - ელენე მეტრეველი 1989 - მრავალთავი - ტომი XV ტექსტი