ჭანკიევი ცაცა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1963 ცაცა ჭანკიევი - ეგნატე იოსელიანის ლიტერატურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის 1963 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. V ტექსტი
1965 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა - ტომი IV - შედგენილია და დასაბეჭდად დამზადებული: თ. ბრეგაძის, ლ. კიკნაძის, მ. ქავთარიას, ლ. ქაჯაიას, მ. შანიძის, ქრ. შარაშიძის და ც. ჭანკიევის მიერ ე. მეტრეველის რედაქციით 1965 - ხელნაწერთა აღწერილობა - S კოლექცია - ტომი IV ტექსტი
1967 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა - ტომი V - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ. ბრეგაძემ, თ. ენუქიძემ, ლ. კიკნაძემ, მ. შანიძემ და ც. ჭანკიევმა ე. მეტრეველის რედაქციით 1967 - ხელნაწერთა აღწერილობა - S კოლექცია - ტომი V ტექსტი
1969 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა - ტომი VI - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ. ბრეგაძემ, ლ. ქაჯაიამ, ლ. ქუთათელაძემ, მ. შანიძემ და ც. ჭანკიევმა ე. მეტრეველის რედაქციით 1969 - ხელნაწერთა აღწერილობა - S კოლექცია - ტომი VI ტექსტი
1973 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა - ტომი VII - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ. ბრეგაძემ, მ. ქავთარიამ, ლ. ქაჯაიამ, ლ. ქუთათელაძემ და ც. ჭანკიევმა ელ. მეტრეველის რედაქციით 1973 - ხელნაწერთა აღწერილობა - S კოლექცია - ტომი VII ტექსტი
1978 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - სინური კოლექცია - I ნაკვეთი - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს ელ. მეტრეველმა, ც. ჭანკიევმა, ლილი ხევსურიანმა და ლ. ჯღამაიამ - რედაქტორი: ელენე მეტრეველი 1978 - სინას მთის ხელნაწერთა აღწერილობა - ტომი I ტექსტი
1979 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - სინური კოლექცია - II ნაკვეთი - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს ც. ჭანკიევმა და ლ. ჯღამაიამ - რედაქტორი: ელენე მეტრეველი 1979 - სინას მთის ხელნაწერთა აღწერილობა - ტომი II ტექსტი
1986 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის (A) კოლექციისა - ტომი II1 - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ.ბრეგაძემ, ც.კახაბრიშვილმა, მ.ქავთარიამ, ლ.ქუთათელაძემ, ც.ჭანკიევმა, ლ.ხევსურიანმა ელენე მეტრეველის რედაქციით 1979 - სინას მთის ხელნაწერთა აღწერილობა - ტომი II ტექსტი
1987 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - სინური კოლექცია - III ნაკვეთი - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს რ. გვარამიამ, ელ. მეტრეველმა, ც. ჭანკიევმა, ლ. ხევსურიანმა და ლ. ჯღამაიამ 1987 - სინას მთის ხელნაწერთა აღწერილობა - ტომი III -
2004 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის (A) კოლექციისა - ტომი II2 - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ.ბრეგაძემ, ც.კახაბრიშვილმა, ელ.მეტრეველმა, მ.ქავთარიამ, ც.ჭანკიევმა ელენე მეტრეველის რედაქციით 2004 - ხელნაწერთა აღწერილობა - A კოლექცია - ტომი II - ნ.2 ტექსტი