ხევსურიანი ლილი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1978 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - სინური კოლექცია - I ნაკვეთი - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს ელ. მეტრეველმა, ც. ჭანკიევმა, ლილი ხევსურიანმა და ლ. ჯღამაიამ - რედაქტორი: ელენე მეტრეველი 1978 - სინას მთის ხელნაწერთა აღწერილობა - ტომი I ტექსტი
1986 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის (A) კოლექციისა - ტომი II1 - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ.ბრეგაძემ, ც.კახაბრიშვილმა, მ.ქავთარიამ, ლ.ქუთათელაძემ, ც.ჭანკიევმა, ლ.ხევსურიანმა ელენე მეტრეველის რედაქციით 1986 - ხელნაწერთა აღწერილობა - A კოლექცია - ტომი II - ნ.1 ტექსტი
1987 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - სინური კოლექცია - III ნაკვეთი - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს რ. გვარამიამ, ელ. მეტრეველმა, ც. ჭანკიევმა, ლ. ხევსურიანმა და ლ. ჯღამაიამ 1987 - სინას მთის ხელნაწერთა აღწერილობა - ტომი III -