1987 - სინას მთის ხელნაწერთა აღწერილობა - ტომი III

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
Alaverdi Gosples (11th century).jpgსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:

ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - სინური კოლექცია - ტომი III


სრული სათაური:
ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - სინური კოლექცია - III ნაკვეთი - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს რ. გვარამიამ, ელ. მეტრეველმა, ც. ჭანკიევმა, ლ. ხევსურიანმა და ლ. ჯღამაიამ - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი - თბილისი - 1987 წ.
რედაქტორი:
ელენე მეტრეველი


რესურსები ინტერნეტში:
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/268226