გვარამია რუსუდან

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1981 რუსუდან გვარამია - ქართული სინური ხელნაწერების არაბული მინაწერები 1981 - მრავალთავი - ტომი IX ტექსტი
1987 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - სინური კოლექცია - III ნაკვეთი - შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს რ. გვარამიამ, ელ. მეტრეველმა, ც. ჭანკიევმა, ლ. ხევსურიანმა და ლ. ჯღამაიამ 1987 - სინას მთის ხელნაწერთა აღწერილობა - ტომი III -
1989 რუსუდან გვარამია, ციალა ქურციკიძე - ელენე მეტრეველი 1989 - მრავალთავი - ტომი XV ტექსტი
1999 რუსუდან გვარამია, ნანა ყანჩაველი - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტის არაბული ხელნაწერები და მათი შესწავლა 1999 - მრავალთავი - ტომი XVIII ტექსტი
2015 რუსუდან გვარამია, ნანა ყანჩაველი - შუა აზიის არაბული ხელნაწერების კოლექცია ზოგადი მიმოხილვა 2015 - მრავალთავი - ტომი 24 ტექსტი

წერილები რუსუდან გვარამიაზე[edit]