2015 - მრავალთავი - ტომი 24

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:
2015 - მრავალთავი - ტომი 24


სრული სათაური:
მრავალთავი - ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი - ტომი 24 - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი - თბილისი - 2015


რესურსები ინტერნეტში:http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/259137
რესურსები ინტერნეტში:http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/153664

PDF ვერსია


სარჩევი
ფილოლოგია
ისტორია
ეპიგრაფიკა
  • PDF შებლ ებადი, ალ-არაბი ემარა - მონუმენტური წარწერა თბილისის გალავანზე – არქეოლოგიური და ისტორიული კვლევა
წყაროთმცოდნეობა
არქეოგრაფია
ხელნაწერი წიგნის ხელოვნება
რესტავრაცია-კონსერვაცია
  • ასმათ გვაზავა - ეტრატის რესტავრაციის ნიშნები შუა საუკუნეების ქართულ ხელნაწერებში ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული მასალების მიხედვით
  • იზოლდა ჯიქიძე - ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ქართული ძველნაბეჭდი წიგნების მდგომარეობა ქაღალდის “დაბერების” თვალსაზრისით და მათი რესტავრაცია-კონსერვაცია
კულტუროლოგია
  • მალხაზ თორია - ისტორიული ნარატივის ტიპები და შუა საუკუნეების ქართული ისტორიული აზროვნება
ინფორმაცია
  • იზოლდა ჯიქიძე, შორენა თავაძე - მარტვილის გ. ელიავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის რამოდენიმე ექსპონატის დიაგნოსტიკა-რესტავრაციის შესახებ
რეცენზია