გაჩეჩილაძე ია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1975 ია გაჩეჩილაძე - დავით რექტორის კალიგრაფიული მოღვაწეობა 1975 - მრავალთავი - ტომი V ტექსტი
1978 ია გაჩეჩილაძე - მწიგნობარ-კალიგრაფი ალექსი მესხიშვილი 1978 - მრავალთავი - ტომი VI ტექსტი
2015 ია გაჩეჩილაძე - ლუარსაბ ნიკოლოზის ძე ანდრონიკაშვილი - ადვოკატი და საზოგადო მოღვაწე 2015 - მრავალთავი - ტომი 24 ტექსტი