1975 - მრავალთავი - ტომი V

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:
1975 - მრავალთავი - ტომი V


სრული სათაური:
მრავალთავი - ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი - ტომი V - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი - თბილისი - 1975


რესურსები ინტერნეტში:http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/259002

PDF ვერსია


სარჩევი
 • ნათელა ჯავახიშვილი - ივანე ჯავახიშვილი და საქართველოს მუზეუმი
 • ელენე მეტრეველი - შეჰანის უდაბნო - XI საუკუნის უცნობი ქართული სკრიპტორიუმი პალესტინაში
 • ნოდარ შოშიაშვილი - "ანასეული ქართლის ცხოვრების" პირის გადაწერის თარიღი
 • რამაზ პატარიძე - "ვეფხისტყაოსნის" ხელნაწერთა ჭვირნიშნები
 • ლილი ათანელიშვილი - კლარჯული მრავალთავის ბერძნული და შიომღვიმის ტიპიკონის ქართული კრიპტოგრამები
 • ნიკოლოზ ჯანაშია - "შუშანიკის წამების" სომხური რედაქციების ურთიერთდამოკიდებულებისათვის
 • ია გაჩეჩილაძე - დავით რექტორის კალიგრაფიული მოღვაწეობა
 • ზურაბ სარჯველაძე - XI-XV საუკუნეთა ქართული ისტორიული დოკუმენტების ძირითადი მორფოლოგიური და სინტაქსური თავისებურებანი
 • ელენე ცაგარეიშვილი - ანონიმი ისტორიკოსი (ფსევდო-შაპუჰი) და მისი ისტორია
 • ვახტანგ გამრეკელი - XIII-XIV სს. მიჯნის საქართველოს ისტორიიდან (ჟამთააღმწერლის ზოგიერთი ცნობის გაგებისათვის)
 • მიხეილ ქავთარია - ბაგრატიონთა ქართლ-კახეთის სამეფო სახლის გენეალოგია და ქრონოლოგია (XVII-XVIII სს.)
 • თინათინ ენუქიძე - ვახტანგ VI-ის "სამართლის წიგნთა კრებულში" შესული მოსეს სამართლის ბიბლიური წყარო (საკოდიფიკაციო კომისიის მიერ გამოყენებული ნუსხა A-243)
 • ნანა ყანჩაველი - ერეკლე II-ის წერილი დენგალ ჰაჯი ტინდიელისადმი
 • ნათელა ჯავახიშვილი - პროფესორ მიხეილ ალექსანდრეს ძე პოლიევკტოვის ოთხი წერილი ივ.ჯავახიშვილის არქივიდან
 • ნათელა ჯავახიშვილი - ერთი დღემდე უცნობი ფაქტი ივ. ჯავახიშვილის ბიოგრაფიიდან
 • ანა ბაქრაძე - ივ. ჯავახიშვილი ქართველი ისტორიკოსების ე. თაყაიშვილის და მ. ჯანაშვილის შესახებ
 • ივანე ჯავახიშვილი - ქართული საისტორიო ძეგლების ახალი გამოცემის შესახებ
 • ივანე ჯავახიშვილი - ხელნაწერთა აღწერილობისათვის
 • ივანე ჯავახიშვილი - ხელნაწერების ანდერძ-მინაწერების ამოკრებისა და გამოწერის წესი