გამრეკელი ვახტანგ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1973 ვახტანგ გამრეკელი, ზურაბ ცქიტიშვილი - 1770 წლის 5 აპრილის დემოგრაფიული ნუსხა 1973-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1975 ვახტანგ გამრეკელი - XIII-XIV სს. მიჯნის საქართველოს ისტორიიდან (ჟამთააღმწერლის ზოგიერთი ცნობის გაგებისათვის) 1975 - მრავალთავი - ტომი V ტექსტი