ყანჩაველი ნანა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1975 ნანა ყანჩაველი - ერეკლე II-ის წერილი დენგალ ჰაჯი ტინდიელისადმი 1975 - მრავალთავი - ტომი V ტექსტი
1978 ნანა ყანჩაველი - საქართველო-დაღესტნის ურთიერთობის ისტორიიდან 1978-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1978 ნანა ყანჩაველი - ერეკლე II-ის წერილი ქუა ქალალიელისადმი 1978 - მრავალთავი - ტომი VI ტექსტი
1979 ნანა ყანჩაველი - ერეკლე II-ის ორი წერილი ნურსალ-ბეგთან 1979-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1980 ნანა ყანჩაველი - დაღესტნური წარმოშობის სამი არაბული დოკუმენტი 1980 - მრავალთავი - ტომი VIII ტექსტი
1983 ნანა ყანჩაველი - თეიმურაზ II-ის წერილი ნურსალ-ბეგისადმი 1983 - მრავალთავი - ტომი X ტექსტი