ყანჩაველი ნანა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1971 ნანა ყანჩაველი - აღალარ-ხანის რამდენიმე წერილი მ. ზ. არღუთინსკი-დოლგორუკისადმი 1971 - მრავალთავი - ტომი I ტექსტი
1975 ნანა ყანჩაველი - ერეკლე II-ის წერილი დენგალ ჰაჯი ტინდიელისადმი 1975 - მრავალთავი - ტომი V ტექსტი
1978 ნანა ყანჩაველი - საქართველო-დაღესტნის ურთიერთობის ისტორიიდან 1978-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1978 ნანა ყანჩაველი - ერეკლე II-ის წერილი ქუა ქალალიელისადმი 1978 - მრავალთავი - ტომი VI ტექსტი
1979 ნანა ყანჩაველი - ერეკლე II-ის ორი წერილი ნურსალ-ბეგთან 1979-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1980 ნანა ყანჩაველი - დაღესტნური წარმოშობის სამი არაბული დოკუმენტი 1980 - მრავალთავი - ტომი VIII ტექსტი
1983 ნანა ყანჩაველი - თეიმურაზ II-ის წერილი ნურსალ-ბეგისადმი 1983 - მრავალთავი - ტომი X ტექსტი
1999 რუსუდან გვარამია, ნანა ყანჩაველი - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტის არაბული ხელნაწერები და მათი შესწავლა 1999 - მრავალთავი - ტომი XVIII ტექსტი
2001 ნანა ყანჩაველი - საქართველო-დაღესტნის ურთიერთობის ისტორიიდან 2001 - მრავალთავი - ტომი XIX ტექსტი
2003 ნანა ყანჩაველი - XIX ს. ქართული საზოგადოებრივი ცხოვრების ისტორიიდან (საარქივო მასალა წერეთელთა საოჯახო დავის შესახებ) 2003 - მრავალთავი - ტომი XX ტექსტი
2005 ნანა ყანჩაველი - რაფიელ ერისთავის წერილი ადოლფ ბერჟესადმი 2005 - მრავალთავი - ტომი XXI ტექსტი
2007 ნანა ყანჩაველი - გიორგი წერეთელი – დაღესტნური არაბულენოვანი ძეგლების მკვლევარი 2007 - მრავალთავი - ტომი 22 ტექსტი
2015 რუსუდან გვარამია, ნანა ყანჩაველი - შუა აზიის არაბული ხელნაწერების კოლექცია ზოგადი მიმოხილვა 2015 - მრავალთავი - ტომი 24 ტექსტი

წერილები ნანა ყანჩაველზე[edit]