ყანჩაველი ნანა

From Wikisource
Jump to: navigation, search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1978 ნანა ყანჩაველი - საქართველო-დაღესტნის ურთიერთობის ისტორიიდან 1978-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1979 ნანა ყანჩაველი - ერეკლე II-ის ორი წერილი ნურსალ-ბეგთან 1979-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი