რაფავა მაია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1971 მაია რაფავა - საიათნოვას ქართული ლექსები 1971 - მრავალთავი - ტომი I ტექსტი
2010 მაია რაფავა - ტაო-კლარჯეთის ლიტერატურული სკოლა 2010 - მრავალთავი - ტომი 23 ტექსტი
2015 აბულაძე თამარ, აბულაძე ცისანა, სურგულაძე მზია, რაფავა მაია - მოგონება: რუსუდან გვარამია, მაია მამაცაშვილი, ვალერი სილოგავა, ნინო ქაჯაია, ციალა ქურციკიძე, ნანა ყანჩაველი, გურამ ჯანდიერი 2015 - მრავალთავი - ტომი 24 ტექსტი
2017 მაია რაფავა - XI საუკუნის ქართული ხელნაწერის უწყება პენტარქიის შესახებ 2017 - მრავალთავი - ტომი 25 ტექსტი
2017 მაია რაფავა - გამოხმაურება თამარ მესხის ნაშრომზე: "სინა და საქართველო. ახალი ფურცლები მრავალსაუკუნოვანი ისტორიისათვის", თბილისი, 2013 2017 - მრავალთავი - ტომი 25 ტექსტი