მამაცაშვილი მაია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1971 მაჯდ-ოს-სალტანე - "ქალაქ თბილისის აღწერა" - ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, თარგმანი და კომენტარები დაურთო მაია მამაცაშვილმა - უცხოური წყაროები საქართველოს შესახებ წ. XXVII - თბილისი - 1971 მაჯდ-ოს-სალტანე - "ქალაქ თბილისის აღწერა"
წიგნი
1987 მაია მამაცაშვილი - აღმოსავლური ხელნაწერებისა და ქართულ-აღმოსავლური კულტურულ-ისტორიული ურთიერთობების შესწავლა ხელნაწერთა ინსტიტუტში 1987 - მრავალთავი - ტომი XIV ტექსტი

წერილები მაია მამაცაშვილზე[edit]