1987 - მრავალთავი - ტომი XIV

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:
1987 - მრავალთავი - ტომი XIV


სრული სათაური:
მრავალთავი - ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი - ტომი XIV - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი - თბილისი - 1987


რესურსები ინტერნეტში:http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/259019

PDF ვერსია


სარჩევი
 • ელენე მეტრეველი - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტის 25 წლის მოღვაწეობის მოკლე მიმოხილვა
 • ნანა თარგამაძე - კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტის ძირითადი შრომები
 • მაია მამაცაშვილი - აღმოსავლური ხელნაწერებისა და ქართულ-აღმოსავლური კულტურულ-ისტორიული ურთიერთობების შესწავლა ხელნაწერთა ინსტიტუტში
 • ედიშერ ხოშტარია-ბროსე - ქართული დიპლომატიკა, მიღწევები და პერსპექტივები
 • ვალერიან გაბაშვილი - ბაღდადი IX-XI საუკუნეების ქართულ წყაროებში
 • ბაქარ გიგინეიშვილი - ძველი ქართული ენის გრამატიკიდან
 • ლიანა ახობაძე - "გრიგოლ აკრაკანტელის ცხოვრების" ორი ქართული რედაქცია
 • ნინო ქაჯაია - ბასილი დიდის მარხვის საკითხავები ქართულ კრებულებში
 • მზია სურგულაძე - დროისა და სივრცის კატეგორიების ამსახველი ფორმულები ქართულ საისტორიო საბუთებში
 • მიხეილ ქავთარია - ყაფლანიშვილთა სახლის გენეალოგია
 • ნანა მშვიდობაძე - ქართული საისტორიო საბუთების კატალოგიზაციისათვის
 • დოდო ლომიძე - უცხოეთიდან მიღებული ზოგიერთი მასალა საქართველოს ისტორიის შესახებ
საარქივო მასალა
 • არნოლდ ჩიქობავა - რამდენიმ სიტყვა ილია აბულაძის მოსაგონრად
 • ეთერ ქავთარაძე - აკაკი შანიძის ერთი წერილი დავით ყიფშიძისადმი
 • ნანა ყანჩაველი - ერთი დოკუმენტის შესახებ ევგენი ვეიდებბაუმის არქივიდან
 • ლ. მეტრეველი - Общественно-политическая и культурная жизнь Грузии и Закавказья с 1888 по 1917 гг. в дневниках Вейденбаума
ინფორმაცია
 • შემოსული წიგნები და წერილები