ლომიძე დოდო

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1978 დოდო ლომიძე - მასალები რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიისათვის XVIII საუკუნის მეორე მეოთხედში 1978-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1980 დოდო ლომიძე - 1735-1744 წლების ქართლისა და კახეთის მმართველთა ქრონოლოგია 1980 - მრავალთავი - ტომი VIII ტექსტი
1986 დოდო ლომიძე - XVIII საუკუნის პირველი ნახევრის საქართველოს ისტორიიდან (დოკუმენტური წყაროები ელენე დედოფლის შესახებ) 1986 - მრავალთავი - ტომი XIII ტექსტი
1987 დოდო ლომიძე - უცხოეთიდან მიღებული ზოგიერთი მასალა საქართველოს ისტორიის შესახებ 1987 - მრავალთავი - ტომი XIV ტექსტი
2001 დოდო ლომიძე - თეიმურაზ II-ის 1740 წლის საბუთი ქართლში სამეფო ხელისუფლების აღდგენის შესახებ 2001 - მრავალთავი - ტომი XIX ტექსტი
2003 დოდო ლომიძე - გუდამაყრელთა, მთიულთა, მოხევეთა, თაგაურთა და ქისტთა ფიცისა და ერთგულების წიგნები მეფე ვახტანგ VI-ისადმი 2003 - მრავალთავი - ტომი XX ტექსტი
2008 გარეჯის ისტორიული დოკუმენტები XIII-XVIII სს. - ნაკვეთი I - გამოსაცემად მოამზადეს დოდო ლომიძემ, მანანა ჭუმბურიძემ და ზაზა სხირტლაძემ 2008 - გარეჯის ისტორიული დოკუმენტები XIII-XVIII სს. - ნაკვ. I -