მშვიდობაძე ნანა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1987 ნანა მშვიდობაძე - ქართული საისტორიო საბუთების კატალოგიზაციისათვის 1987 - მრავალთავი - ტომი XIV ტექსტი
1991 ნანა მშვიდობაძე - ელისაბედ ბატონიშვილის მზითვის წიგნი 1991 - მრავალთავი - ტომი XVI ტექსტი
1999 ნანა მშვიდობაძე - ქართული საისტორიო დოკუმენტების დედნობა-ნატყუარობის ძიება საქართველოს რუსული მმართველობის ორგანოებში 1999 - მრავალთავი - ტომი XVIII ტექსტი
2003 ნანა მშვიდობაძე - საქართველოს უზენაესი მმართველობის საერთო კრების მრჩეველთა პასუხი სენატორ მეჩნიკოვის ინსტრუქციაზე, როგორც წყარო ქართული დიპლომატიკის ისტორიისათვის 2003 - მრავალთავი - ტომი XX ტექსტი
2015 "პირთა ანოტირებული ლექსიკონი" - XI-XVII სს. ქართული ისტორიული საბუთების მიხედვით - ტომი V - მასალები შეკრიბეს და გამოსაცემად მოამზადეს: დარეჯან კლდიაშვილმა, ნანა მშვიდობაძემ, გულიკო მჭედლიძემ, მზია სურგულაძემ - ტომი შეადგინა და რედაქცია გაუკეთა მზია სურგულაძემ 2015 - პირთა ანოტირებული ლექსიკონი - ტომი V ტექსტი