მჭედლიძე გულიკო

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1986 გულიკო მჭედლიძე - გუდარეხის მონასტრის ისტორიისათვის 1986 - მრავალთავი - ტომი XIII ტექსტი
1988 გულიკო მჭედლიძე - XVII ს-ის I ნახევრის საქართველოს ისტორიის ქრონოლოგიიდან (ქართლის კათალიკოსების ქრისტეფორე I-ის, ზაქარია ჯორჯაძისა და ევდემონ დიასამიძის ზეობის წლების დაზუსტებისათვის) 1988-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1992 გულიკო მჭედლიძე - გუდარეხის მონასტრის მაშენებელი - რუსუდან დედოფალი 1992 - მრავალთავი - ტომი XVII ტექსტი
1999 გულიკო მჭედლიძე - ფიტარეთის მონასტრის ისტორიიდან (ფიტარეთის მონასტრის საფლავის ქვების წარწერები) 1999 - მრავალთავი - ტომი XVIII ტექსტი
2001 გულიკო მჭედლიძე - გერმანოზიშვილთა საგვარეულოს ისტორიიდან 2001 - მრავალთავი - ტომი XIX ტექსტი
2003 გულიკო მჭედლიძე - ყაფლანისშვილთა სათავადოს ისტორიიდან 2003 - მრავალთავი - ტომი XX ტექსტი
2005 გულიკო მჭედლიძე - ქართული ისტორიული დოკუმენტები ქვათახევის მონასტრის შესახებ 2005 - მრავალთავი - ტომი XXI ტექსტი
2007 გულიკო მჭედლიძე - ქვათახევის მონასტრის ისტორიიდან (XIX საუკუნის ქართული ისტორიული მასალების მიხედვით) 2007 - მრავალთავი - ტომი 22 ტექსტი
2007 "პირთა ანოტირებული ლექსიკონი" - XI-XVII სს. ქართული ისტორიული საბუთების მიხედვით - ტომი IV - მასალები შეკრიბეს და გამოსაცემად მოამზადეს: გიორგი ოთხმეზურმა, გულიკო მჭედლიძემ, მზია სურგულაძემ, დავით ჟღენტმა, ანა ბაქრაძემ, თინა ენუქიძემ და დარეჯან კლდიაშვილმა - ტომი შეადგინეს მზია სურგულაძემ და დარეჯან კლდიაშვილმა 2007 - პირთა ანოტირებული ლექსიკონი - ტომი IV -
2015 "პირთა ანოტირებული ლექსიკონი" - XI-XVII სს. ქართული ისტორიული საბუთების მიხედვით - ტომი V - მასალები შეკრიბეს და გამოსაცემად მოამზადეს: დარეჯან კლდიაშვილმა, ნანა მშვიდობაძემ, გულიკო მჭედლიძემ, მზია სურგულაძემ - ტომი შეადგინა და რედაქცია გაუკეთა მზია სურგულაძემ 2015 - პირთა ანოტირებული ლექსიკონი - ტომი V ტექსტი