2005 - მრავალთავი - ტომი XXI

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:
2005 - მრავალთავი - ტომი XXI


სრული სათაური:
მრავალთავი - ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი - ტომი XXI - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი - თბილისი - 2005


რესურსები ინტერნეტში:http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/259100

PDF ვერსია


სარჩევი
 • ენრიკო გაბიძაშვილი - ორიგინალური მეტაფრასული ჰაგიოგრაფია და თხზულებათა რედაქციებად დაყოფის საფუძველი
 • ლამარა ქაჯაია - ქრისტინას წამების ხანმეტი რედაქცია
 • ციალა ქურციკიძე - ათონის სამწერლობო კერა და ტაო-კლარჯეთი
 • თინა ცერაძე - აგიოგრაფიულ-ჰომილეტიკური კრებულების უძველესი ქართული ხელნაწერული ტრადიცია
 • მანანა მაისურაძე - ქართულ ჰომილეტიკურ კრებულთა ტიპოლოგიისათვის
 • ლელა ხოფერია - "მაქსიმე აღმსარებლის ცხოვრების" ეფთვიმე ათონელისეული თარგმანი და მისი მიმართება ბერძნულ წყაროებთან
 • ლელა ხოფერია, ანი ჩანტლაძე - მაქსიმე აღმსარებლის გელათური კრებული და მისი ბერძნული წყარო (ერთი ეპიზოდი ქართული და ბერძნული სამწიგნობრო კერების ურთიერთობის ისტორიიდან)
 • ნესტან ჩხიკვაძე - აპოკრიფი - დაფარული საიდუმლო
 • ლია ახობაძე - ეფთვიმე ათონელის მთარგმნელობითი მოღვაწეობიდან
 • დავით შენგელია - იოანე დამასკელის მხოლოდ ქართული თარგმანით ცნობილი თხზულება "გამოკრებანი წამებათანი"
 • მაია რაფავა - თომა იერუსალიმელის ეპისტოლე სომეხი მონოფიზიტების მიმართ არსენ იყალთოელის "დოგმატიკონიდან"
 • ნანა ჩიკვატია - ეფთვიმე ათონელის ერთი უცნობი თარგმანის შესახებ
 • თამარ ოთხმეზური - ეფრემ მცირე და გრიგოლ ნაზიანზელის არალიტურგიკული საკითხავების ბასილი მინიმუსის კომენტარები
 • თამარ მარგიანი - ბიბლიური ციტაცია გრიგოლ ხუცესის "გრიგოლ ნაზიანზელის ცხოვრების" ქართულ თარგმანებში
 • ქეთევან ბეზარაშვილი - გრიგოლ ღვთისმეტყველის ზოგიერთი აპორიტას (Qr 20, Qr 37 "სწავლანი სულიერნი") ეფთვიმე ათონელისეული თარგმანი
 • მაია მაჭავარიანი - დავით ტბელის თარგმანებად ცნობილი ზოგიერთი თხზულება გრიგოლ ღვთისმეტყველის ჰომილიათა კრებულებში
 • ლელა შათირიშვილი - ფიზიოლოგიის ცოდნა ბასილი ანკვირიელის თხზულებაში
 • დალი ჩიტუნაშვილი - Ath. 17-ში დაცული პატერიკისათვის
 • ნინო ქაჯაია - დიდი შესვლის მეორეული ფორმულები იოანე ოქროპირის ჟამისწირვის ვახტანგისეულ რედაქციაში
 • თამარ ცოფურაშვილი - კირილე ალექსანდრიელის კანონიკური ეპისტოლეები
 • ეკა დუღაშვილი - ღვთისმშობლის ეპითეტები იოანე დამასკელის ღვთისმშობლის შობისა და მიძინებისადმი მიძღვნილი ჰიმნოგრაფიული კანონების მიხედვით
 • ცისანა აბულაძე - ქართული ანბანით ტრანსლიტირებული თურქული ტექსტები
 • ნარგიზა გოგუაძე - ვეშაპაკის განმარტებისათვის
 • თემო ჯოჯუა - მეტეხის ოთხთავი
 • ნიკოლოზ ალექსიძე - ქართული ასომთავრული დამწერლობის ანალიზი დიაქრონიული გრაფემიკის მეთოდით ბერძნულ ანბანურ სისტემათა მიმართებაში (ხმოვნები, აპროქსიმანტები)
 • ქეთევან ასათიანი - "ოლიმპიას ცხოვრების" ქართული ვერსია
 • ელისო ჯიქიძე - ანდრია კრიტელის ჰომილიის "მიცვალებისათჳს ღმრთისმშობელისა"-ს ეფთვიმე ათონელისეული თარგმანი Ath. 79 ხელნაწერში
 • ქეთევან ტატიშვილი - ნეოფიტე ურბნელის განგების მიმართება ბიბლიურ წიგნებთან
 • ციალა კახაბრიშვილი - "ჯავახური ენა მძიმე"
 • მერი ფოფხაძე - XIX საუკუნის ცნობილი ქართველი ქალები
 • ცისანა ბიბილეიშვილი - ძმები ბარონი ნიკოლაები და შამილის ტყვე ქალები
 • ლია კიკნაძე - გრიგოლ ორბელიანის ეპისტოლარული მემკვიდრეობიდან
 • ზაზა ალექსიძე - ჯავახეთი და გუგარქი ძველ სომეხ ისტორიკოსთა გეოპოლიტიკურ ცნობიერებაში
 • ელენე ცაგარეიშვილი - სტეფანოს ტარონეცის ცნობები საქართველოს შესახებ
 • ედიშერ ხოშტარია - აფხაზური სიტყვა "არ"-ის და ქართული "ერის" ურთიერთმიმართებისათვის (აფხაზთა ეთნიკური ვინაობის საკითხისათვის)
 • დარეჯან კლდიაშვილი - მიძნაძორის მონასტრის სულთა მატიანე
 • მზია სურგულაძე - VII-VIII სს. ქართლის ერისმთავართა დინასტიური კუთვნილების შესახებ
 • ნიკო ხუციშვილი - "ბრალთგადამხდელობითი" ნაწილი XI-XV საუკუნეების ქართულ საისტორიო საბუთებში (კომპიუტერული ანალიზი)
 • მარინე ილურიძე - XVIII საუკუნის 70-იანი წლების ამიერკავკასია ორი ოსმალური დოკუმენტის მიხედვით
 • მარინე ილურიძე - სოლომონ მეფის დადიანთან და როსტომ რაჭის ერისთავთან ურთიერთობის ისტორიიდან
 • თამილა მგალობლიშვილი - უცნობი ქართული მონასტერი წმ. მიწაზე
 • გიორგი გაგოშიძე - უმლეიზუნის ქართული წარწერა
 • გულიკო მჭედლიძე - ქართული ისტორიული დოკუმენტები ქვათახევის მონასტრის შესახებ
 • ნათია ნაცვლიშვილი - წილკანი - ერთ-ერთი უძველესი სამონასტრო კერა
 • რაულ ჩაგუნავა - 739 წლის ფრესკული წარწერის ერთი ადგილის გაგებისათვის
 • ნანა ყანჩაველი - რაფიელ ერისთავის წერილი ადოლფ ბერჟესადმი
 • ელენე ამირანაშვილი - განკურნების სიუჟეტების მხატვრული ინტერპრეტაცია I ჯრუჭის ოთხთავში
 • ლალი ალექსი-მესხიშვილი, იზოლდა ჯიქიძე - ეტრატის რესტავრაციის საკითხისათვის
 • დარეჯან გოგაშვილი - ქაღალდი და მისი მომზადება საწერ მასალად
 • ლია სიხარულიძე - კაზმვა და მოსვა ძველი ქართული ხელნაწერების მიხედვით
 • მაია კარანაძე - ათონური კოლექციის ქართულ ხელნაწერთა პალეოგრაფიული თავისებურებანი (X-XIII სს 28 ნუსხის საფუძველზე)
 • ვალერი სილოგავა - ქართული ეპიგრაფიკული დამწერლობის ისტორიიდან - I. კიდურწაისრული დამწერლობა
 • მიხეილ ქავთარია - პასუხი კეთილგანწყობილ რეცენზენტს
 • ნინო ქაჯაია - ადამის აპოკრიფის მეორე გამოცემის შესახებ რეცენზია
 • ელენე ცაგარეიშვილი - ზაზა ალექსიძე - 70
 • ლია კიკნაძე - მიხეილ ქავთარია - 75