ბიბილეიშვილი ცისანა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2003 ცისანა ბიბილეიშვილი - ბარონ ალექსანდრე პავლეს ძე ნიკოლაის რამდენიმე წერილი თავისი ძმის ლეონტი პავლეს ძე ნიკოლაისადმი 2003 - მრავალთავი - ტომი XX ტექსტი
2005 ცისანა ბიბილეიშვილი - ძმები ბარონი ნიკოლაები და შამილის ტყვე ქალები 2005 - მრავალთავი - ტომი XXI ტექსტი
2007 ცისანა ბიბილეიშვილი - ცნობები სოფიო ჭავჭავაძის გარდაცვალების შესახებ 2007 - მრავალთავი - ტომი 22 ტექსტი