ნაცვლიშვილი ნათია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2005 ნათია ნაცვლიშვილი - წილკანი - ერთ-ერთი უძველესი სამონასტრო კერა 2005 - მრავალთავი - ტომი XXI ტექსტი
2010 ნათია ნაცვლიშვილი - წილკნის ეგვტერი და სამონასტრო მშენებლობასთან დაკავშირებული საკითხები საეკლესიო კანონების მიხედვით 2010 - მრავალთავი - ტომი 23 ტექსტი