კარანაძე მაია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


მაია კარანაძე


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2005 მაია კარანაძე - ათონური კოლექციის ქართულ ხელნაწერთა პალეოგრაფიული თავისებურებანი (X-XIII სს 28 ნუსხის საფუძველზე) 2005 - მრავალთავი - ტომი XXI ტექსტი
2007 მაია კარანაძე - ახალი ქრონოლოგიური ცნობა ბაღვაშთა ფეოდალური სახლის შესახებ 2007 - მრავალთავი - ტომი 22 ტექსტი
2007 მაია კარანაძე - X საუკუნის კიდევ ერთი ხელნაწერის ყდა სინის მთის ქართულ ხელნაწერთა ახალი კოლექციიდან 2007 - მრავალთავი - ტომი 22 ტექსტი
2010 ქართული ხელნაწერი წიგნი (V-XIX სს.) - ელექტრონული ალბომი - შეადგინეს მაია კარანაძემ, ლელა შათირიშვილმა, ნესტან ჩხიკვაძემ, თამარ აბულაძის მონაწილეობით - ნესტან ჩხიკვაძის რედაქციით 2010 - ქართული ხელნაწერი წიგნი ტექსტი
2015 საქართველოს რეგიონებში დაცული ქართული ხელნაწერები - კატალოგი - შემდგენლები: გრიგოლ გაგნიძე, შალვა გლოველი, დარეჯან გოგაშვილი, მაია კარანაძე, თამარ ოთხმეზური, ნესტან ჩხიკვაძე - შალვა გლოველის რედაქციით 2015 - რეგიონებში დაცული ქართული ხელნაწერები ტექსტი
2015 ნესტან ჩხიკვაძე, მაია კარანაძე - უძველესი ქართული ყდები სვანური კოლექციიდან 2015 - მრავალთავი - ტომი 24 ტექსტი
2018 ტაო-კლარჯეთის მწიგნობრული მემკვიდრეობა (გამოკვლევა, ტექსტები) - მზია სურგულაძე, ნესტან ჩხიკვაძე, ლელა შათირიშვილი, მაია კარანაძე, ნიკოლოზ ჟღენტი, ეთერ ედიშერაშვილი 2018 - ტაო-კლარჯეთის მწიგნობრული მემკვიდრეობა ტექსტი