გლოველი შალვა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


შალვა გლოველი


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2015 საქართველოს რეგიონებში დაცული ქართული ხელნაწერები - კატალოგი - შემდგენლები: გრიგოლ გაგნიძე, შალვა გლოველი, დარეჯან გოგაშვილი, მაია კარანაძე, თამარ ოთხმეზური, ნესტან ჩხიკვაძე - შალვა გლოველის რედაქციით 2015 - რეგიონებში დაცული ქართული ხელნაწერები ტექსტი
2018 შალვა გლოველი - ხელნაწერები პროფესორ ვარლამ დონდუას არქივიდან 2018 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - XIV-XV ტექსტი