2018 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - XIV-XV

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - XIV-XV

სრული სათაური:

ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები - XIV-XV - თბილისი - 2016-2017 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 2018

რესურსები ინტერნეტში:

https://ijhei.files.wordpress.com/2018/06/e183a8e183a0e1839de1839be18394e18391e18398-xiv-xv.pdf

სარჩევი
ძველი ისტორია
 • ნანა ხაზარაძე, ნანა ბახსოლიანი - აქადურენოვანი სადაზვერვო ხასიათის დოკუმენტები როგორც საისტორიო წყარო - გვ.11
 • ნანა ბახსოლიანი - ტერმინ "კაპადოკიის" სემანტიკისათვის - გვ.16
 • PDF გიორგი ქავთარაძე - „მოქცევაი ქართლისაი"-ს ტექსტის „ბუნ-თურქთა" და „ჰონთა" ვინაობის საკითხისათვის - გვ.19
შუა საუკუნეების ისტორია
წყაროთმცოდნეობა
 • PDF თემო ჯოჯუა - წაღვლელი ბასილ მჯობაისძისა და ეფთვიმეს მიერ მარიამ მოგელის დაკვეთით იერუსალიმში გადაწერილი XII საუკუნის სვინაქსრის (H-886) უცნობი ანდერძები, აღაპები და მინაწერები (ტექსტების პუბლიკაცია; კოდიკოლოგიური და ისტორიულ წყაროთმცოდნეობითი გამოკვლევა) ...................................................45
 • PDF ვაჟა კიკნაძე - ახალი მასალა XIV საუკუნეში საქართველოში შავი ჭირის ეპიდემიის გავრცელების შესახებ (სვანური საბუთები) ....... 219
 • PDF ბრიგიტა შრადე - სვანეთი ლეგენდებში.............. 227
 • PDF დავით მერკვილაძე - კათოლიკე მისიონერები კონსტანტინეპოლსა და თეოდოსიაში არქანჯელო ლამბერტის "წმინდა კოლხეთის" მიხედვით..... 246
ეპიგრაფიკა
 • PDF თამაზ გოგოლაძე, ირაკლი გელაშვილი, ნინო ხარშილაძე - ფოთოლეთის ეკლესიის ნაკაწრი წარწერები და მათი ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი ანალიზი................................. 253
 • PDF თემო ჯოჯუა - ნაქალაქარ ანისის ახლადგამოვლენილი ქართული და ბერძნული ეპიგრაფიკული ძეგლები (ლაპიდარული და ნაკაწრი წარწერები) ..........................266
 • PDF ირაკლი გელაშვილი, თამაზ გოგოლაძე, თემო ჯოჯუა - სურამის ციხის წმ. გიორგის ეკლესიის უცნობი სააღმშენებლო წარწერა (XV-XVI სს.) მეჭურჭლეთუხუცესისა და პირის მწდის გიორგი ღაღანისძისა და მისი მეუღლის თამარ ქუაბულისძის მოხსენიებით (წარწერის მიკვლევისა და შესწავლის ისტორია; ტექსტის პუბლიკაცია) ....................... 340
 • PDF ირაკლი გელაშვილი - გიორგი გალატოზთა ზედა დამდეგის უცნობი წარწერა რუისის ღმრთისმშობლის ტაძრიდან.......................... 346
დიპლომატიკა
 • PDF ნიკოლოზ ჟღენტი - საინტერესო ფაქტი ქართლის მეფე სვიმონ I-სა და ოსმალეთის სულთნის მურად III-ის დიპლომატიური ურთიერთობებიდან (საბუთი Qd-430 როგორც საისტორიო წყარო) - გვ.353
ნუმიზმატიკა
 • PDF ირაკლი ფაღავა-არაბობის პერიოდში თბილისში მოჭრილი ოქროს უნიკალური მონეტა......................... 368
საისტორიო გეოგრაფია
 • PDF დავით მერკვილაძე - კუხეთის ტერიტორიისა და საზღვრების შესახებ ლეონტი მროველის ცნობის გაგებისათვის.............. 375
სამხედრო ისტორია
 • PDF მამუკა წურწუმია - სხეულის დამცავი საშუალებები გვიანი შუასაუკუნეების საქართველოში................................................. 388
 • PDF არჩილ ჩაჩხიანი - 1918 წლის სოჭი-ტუაფსეს შეტევითი ოპერაცია და ბრძოლების ტაქტიკური ანალიზი.......................... 400
ახალი და უახლესი ისტორია
 • PDF ოთარ გოგოლიშვილი - XIX საუკუნის ბათუმის საქალაქო ცხოვრების ისტორიიდან.................................................. 418
 • PDF ილია ნადიმაშვილი - დიმიტრი ერმაკოვის წერილები გრაფინია პრასკოვია უვაროვასადმი......................................424
 • PDF დოდო ჭუმბურიძე - აკაკი ჩხენკელის რამდენიმე წერილი სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისა და დასავლური ორიენტაციის შესახებ.........436
 • შოთა ვადაჭკორია - საქართველოს ბოლშევიკური ოკუპაცია და ოსიანობის განახლება შიდა ქართლში (1921-1924 წწ.) ................................ 445
 • ლელა სარალიძე - ქართული პოლიტიკური ემიგრაცია და კავკასიის გაერთიანების იდეა (1921-1934 წწ.) ...........................................470
 • ALEXANDER MIKABERIDZE - “WITH HONOR AND FIDELITY” LIFEAND CAREER OF COLONEL NICOLAS TOKHADZE (1901-1975) OF THE FRENCH FOREIGN LEGION - გვ. ......... 479
 • PDF ნიკო ჯავახიშვილი - რაჟდენ რუსიშვილი (ფესვები, ტრადიციები, მოღვაწეობა) ................................................................515
 • ნატო სონღულაშვილი - დისიდენტური მოძრაობა საქართველოში (XX საუკუნის 80-იანი წლების დასაწყისი) ............................523
ეთნოლოგია
 • ნინო მინდაძე - გურიის ტრადიციული ყოფის რამდენიმე ასპექტი ისიდორე რამიშვილის "მოგონებების" მიხედვით..................532
 • PDF ნინო ღამბაშიძე - ანდრია მოციქულის ქადაგება ქართული ხალხური ტრადიციის მიხედვით სამცხეში...........................................541
 • სალომე ბახია-ოქრუაშვილი - სოციალური ურთიერთობის საკითხისათვის ოსებში................................................................ 552
 • ნუგზარ მგელაძე - "ბატონები" და ბატონებთან დაკავშირებული ტრადიციული რწმენა-წარმოდგენები სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში......... 560
 • დავით ჭითანავა - მომთაბარეობიდან ბინადარ ცხოვრებაზე გადასვლის ძირითადი მიზეზები პირველყოფილ საზოგადოებაში.................. 575
მუსიკოლოგია
 • სოფო კოტრიკაძე - დიმიტრი არაყიშვილის ერთი უცნობი ნაშრომის შესახებ.................................................... 587
 • თეონა ლომსაძე - ქართული პოლიტიკური ფოლკლორი და ფოლკლორული პოლიტიკა: ფოლკლორული მუსიკისა და პოლიტიკის ურთიერთმიმართება საქართველოში..........591
 • ნინო მახარაძე - საბავშვო და ბავშვთა სამუსიკო საკრავები საქართველოში................................................ 599
 • მალხაზ რაზმაძე - „მოდერნიზებული ფოლკლორის“ შესახებ (ქართული ავთენტიკური მუსიკალური ფოლკლორის თანმდევი მოვლენების ზოგადი მიმოხილვა) ................ 608
 • ეკატერინე შოშიაშვილი - სანთური................................................................................617
ხელოვნების ისტორია
 • ლადო მირიანაშვილი - გარეჯის უდაბნოს მონასტრის მთავარი ეკლესიის ჩრდილოეთი ეგვტერის (სადიაკვნეს) მოხატულობის "არქაული ჯგუფის" სიუჟეტთა ახლებური გააზრება - გვ.......623
ვარლამ დონდუასადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები
 • PDF შალვა გლოველი - ხელნაწერები პროფესორ ვარლამ დონდუას არქივიდან............................ 635
 • PDF თემო ჯოჯუა - ლარგვისის მონასტრის დიაკონის გრიგოლ ბანდაისძის მიერ ლომისის მონასტრის დეკანოზის შვილის ქსენეფორე ბურდულის დაკვეთით გადაწერილი 1410-იანი წლების კურთხევანის ფრაგმენტი (Fრ.216) პროფესორ ვარლამ დონდუას პირადი კოლექციიდან...................................................640
პოლემიკა
რეცენზია
 • PDF ლადო მირიანაშვილი - რეცენზია წიგნზე: მამუკა წურწუმია. შუა საუკუნეების ქართული ლაშქარი (900-1700): ორგანიზაცია, ტაქტიკა, შეიარაღება. თბილისი: 2016. 782 გვ. IშBN 978 9941 0 9688 4...................................................740
 • ნინო მაისურაძე - ნინო ღამბაშიძე - "მზე შინა და მზე გარეთა".................................................................... 745

C O N T E N T S